Geology

Latest News :

LATEST NEWS

Download Needed Font

Geologists' Stories

Paying homage to our revered teachers

Geologists' Stories Main

 

ကၽြန္ေတာ္ဖဲသမား

Final နွစ္မ်ားအတြင္း Field ဆင္းရသည္မွာ ပုိ၍ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းပါသည္။ Main Camp တြင္ Group အားလုံးစုၾကပါသည္ Field ဆင္းမည့္ ဧရိယာတစ္ခုလုံး ကုိ ျခဳံ၍ ဆရာနွင္႔အတူ ေလ႔လာရပါသည္။ ဧရိယာ အက်ဥ္း အက်ယ္ အေပၚမူတည္၍ 5 ရက္ မွ 8 ရက္ ထိဆရာ လုိက္ျပ ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ Geology Map ကို အုပ္စု အနည္းအမ်ား ေပၚမူတည္ျပီး 5 ကြက္ မွ 8 ကြက္ ထိခဲြၿပီး Group အလုိက္မဲႏွိဳက္ရပါသည္။ မဲက်ေသာ ဧရိယာသို႔ 7 ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ ကုိယ္႔ အစီအစဥ္ ႏွင္႔ကုိယ္ စခန္းခ်ၿပီး ဆင္းရပါမည္။ Individual Camp ဟုေခၚပါသည္။ Flying Camp ဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ မဲက်ေသာ ဧရိယာ အတြင္းရွိ အစဥ္ေျပဆုံးျဖစ္ႏုိင္မည္႔ ရြာတစ္ရြာကုိ ေရြးရပါသည္။ ဥပမာ- အားျဖင္႔ Field ဆင္းရာတြင္ သြားရလာရ လြယ္ကူ မည္႔ရြာမ်ိဳး ၊ တစ္ဖြဲ႔ နွင္႔ တစ္ဖြဲ႔ ဆက္သြယ္လုိ႔လြယ္ ကူမည္႔ ရြာမ်ိဳးကုိ ေရြးရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔အားလုံး စိတ္တူၾကပါသည္။ တစ္ျခားေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္႔ မတူေသာမူကုိ ခ်ထားပါသည္။

ကုိယ္လုပ္ရမည္႔ တာ၀န္ကုိ ကုိယ္တာ၀န္ယူရမည္။
အျမန္ဆုံး နဲ႔ ရက္အတုိဆုံးၿပီးေအာင္ပင္ပန္းပါေစ - ၿပီးေအာင္လုပ္မည္
ၿပီး ရင္ေကာင္းေကာင္း နားၾကမည္။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မူ - - -

ကုိယ္႕ဧရိယာအတြက္ Geology Map ထုတ္ေပးရပါမည္။ နမူနာ ေက်ာက္တုံးေတြေရာ ၊ Fossilေတြပါ စုေဆာင္းေပး ရပါ မည္။ ၿပီးလွ်င္ ကုိယ္႔ဧရိယာ ႏွင္႔ ထိစပ္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင္႔ လည္း Geology Map ပုံထုတ္ရန္ ညိႈ နိႈင္းရပါမည္။ ကုိယ္ဟာကုိယ္ ဟုတ္ၿပီဆုိၿပီး အေခ်ာသပ္ ထုတ္လုိ႔ မျဖစ္ေသးပါ။ ေဘးအဖြဲ႔ ႏွင္႔လည္း တုိက္ၾကည္႔ ရေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညိႈညိႈနိႈင္းနိႈင္း မလုပ္ခဲ႔ဘဲ ဆရာ အေရွ႕မွာ တစ္လြဲ ျဖစ္ေနရင္ေတာ႔ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လာေနရဦးမည္။ Geology map ဆုိတာ ကုိယ္ စိတ္ထင္တာ ဆြဲထည္႕လုိ႔မရပါ။

အစကတည္းက ဤဧရိယာအတြက္ ထုတ္ထားၿပီးသားပါ။ Individual Camp ဆုိသည္ ကုိယ္႔အုပ္စု နဲ႔ ကုိယ္စီစဥ္နဲ႔ကုိယ္ စခန္းခ် ေနထုိင္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရပါသည္။ လတ္တေလာ ဆရာမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္ေနပါသည္။ လြတ္လပ္မႈကုိ ႀကိဳက္္ေသာ ေက်ာင္းသားတုိင္း Individual Camp ကုိ သေဘာက်ၾကပါသည္။ Individual Camp 10 ရက္အခ်ိန္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္စု လွည္းႏွစ္စီး ႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အိပ္ရာ ၊ စားစရာ ငါးေျခာက္တုိလီမုိလီ ကၽြန္ေတာ္႔တုိ႔ အသုံးအေဆာင္ေတြ တင္ၿပီးထြက္လာခဲ႔ပါတယ္။ မူလတန္း ေက်ာင္းမွာျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အသိေပးလာပါတယ္။

တစ္ခ်ုိဳ႔႕က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ ႔အဖြဲ႔က်ေတာ႔ ဓမၼာရုံေတြ မွာေနထုိင္ဖုိ႔ ရြာက စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ရြာေရာက္ေတာ႔ ပါလာေသာ ငါးေျခာက္အခ်ိဳ႔ကုိ ရြာသူႀကီးသို႕လက္ေဆာင္ေပးရင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔မိတ္ဆက္ရပါသည္။ ၿပီးေတာ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔လည္း ငါးေျခာက္သြားလွဴခဲ႔ပါသည္။ ရြာဦးဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တည္းခုိေသာ မူလတန္းေက်ာင္း နွင္႔ ကပ္ရက္ပါ ။ က်န္ေသးတယ္ ၊ ရြာထဲက နည္းနည္း ဆုိးသြမ္းေသာ လူရြယ္ေတြနဲ႔လည္း ေပါင္းထားရပါသည္ ။ လူရြယ္ေတြ ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ႔ ေမးစရာမလုိပါ။ သူႀကီးသားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ အားလုံးအဆင္ေျပပါသည္။ သူၾကီးက ထမင္းခ်က္ တစ္ေယာက္ထည္႔ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စားသလုိ သူ႔ကိုလည္း ေကၽြးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္စု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ထားေသာ မူအတုိင္းအျမန္ဆုံးၿပီးစီးေအာင္ အားလုံးတက္ညီလက္ညီ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စိတ္ထဲမွာလည္း အလုပ္ကုိ ၿပီးေအာင္ အျမန္ဆုံးလုပ္မည္။ ၿပီးရင္ ေကာင္းေကာင္းနားမည္ ။ ေကာင္းေကာင္း ကစားမည္ ( ပုိကာဆြဲတာကို ေျပာတာ)ေနာက္တစ္ျခား Camp မ်ားသုိ႔ အလည္သြားၾကမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္နုိင္ခဲ႔သည္။

အလုပ္ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ေန႔ခင္းထမင္း စားၿပီးလွ်င္ ပုိကာဆြဲၾကေလ႕ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ လည္း ရြာထဲေလွ်ာက္လည္ေလ႔ရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပုိကာ ဆြဲတုိင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ကုိရင္ေလး မူလတန္းေက်ာင္းျပဴတင္းေပါက္ကုိ ေက်ာ္၀င္လာၿပီး အျမဲလာၾကည့္ေလ့ရိွသည္။ ထို႕ေနာက္ ခါးၾကားထဲပိုက္ဆံအိတ္ထုတ္ျပီး အတြင္းမွ ေငြအထပ္လုိက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမင္ေအာင္ ျပေလ႔ရွိပါသည္။
ေက်ာင္းသားေတြ ကိုရင္ေလးကိုတစ္အိမ္ေပး၀င္ပါ --
ကိုရင္ ေလး မသင့္ေတာ္ဘူး မလုပ္ပါနဲ႔ --
ကုိရင္ေလး ေတာ္ေတာ္ ကစားခ်င္ေနပုံရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က မကစား ေစခ်င္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေဆာ႔တာျပႆနာ မရွိပါ။ ကုိရင္ေလးရွဳးံပါက ညွပ္ၿပီး လုပ္တာလုို႔ အေျပာမခံနိုင္ပါ။

တစ္ရက္ ..
ႏွစ္ရက္ .. မကစား ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀ုိ္င္းတားၾကပါသည္။
သုံးရက္ ေျမာက္ေန႔မွာေတာ႔ ကုိရင္ေလး ထပ္ေတာင္းဆုိလာျပန္ပါသည္။ ဒီေန႔ အိမ္ကလည္းမျပည္႔ ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕႔က ရြာထဲ သြားေနၾက တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကုိကံဦး ကုိ ဘယ္လုိလဲလုိ႔ေမး ဆတ္ျပေတာ႔ ဒီေလာက္ကစားခ်င္ေနရင္ လည္းေပးကစား လို္က္သေဘာမ်ိုဳး ေခါင္းညိတ္ျပလုိ႔ ဒီေန႔ ကိုရင္ေလး၀င္ကစားပါတယ္။ ကုိရင္ေလး လည္း ၀မ္းသာအားရနဲ႔ထုိ္င္ၿပီး ရြာဘုရားပြဲေန႔မွာ သူဘယ္လို္ႏုိင္ခဲ႔တာေတြ လွည္႔ၾကြားေနပါတယ္။ ႏွစ္လွည္႔ သုံးလွည္႔ ကစားၿပီးေတာ႔ ကုိရင္ေလး အေျခေနကုိ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရေနၿပီ၊ ကုိရင္ေလး အဆင္႔က မူၾကိဳအဆင္႔သာသာ ဖဲကုိင္ေနရရင္ ေပ်ာ္ေနပုံရသည္။ ပစ္ဖဲလည္း မသိ၊ လုိက္ဖဲလည္းမသိ ေသာက္ရမ္း ကစားေတာ႔သူပဲ ---ရွဳးံ ပါေလေတာ႔သည္။

ေနာက္ရက္လည္း လာကစား ျပန္ပါတယ္။ ထုံးစံအတုိင္း ရွံဳးတာဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိရင္ေလးကုိ ညွပ္ၿပီး လဲမကစားပါ။ ပုံမွန္အတုိင္း ကစားတာပါပဲ။ ကုိရင္ေလး ပုိက္ဆံအိတ္ မေဖာင္းႏုိင္ေတာ႔ပါ။ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ျဖစ္သြားပါသည္။ ကိုရင္ေလးအသံေတာင္ မထြက္နိဳင္ေတာ့ပါ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုိရင္ေလးပုိက္ဆံကုိ ဖယ္ထားပါတယ္။ ေနာင္က်ရင္ ျပန္ေပးမယ္လုိ႔ အားလုံးတုိင္ပင္ထားပါသည္။

ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ထမင္းခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကုိ တုိးတုိး လာေျပာပါတယ္။ ကုိရင္ေလး ဘႀကီးက ---- ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး ၊ ကုိရင္ေလး ဖဲရွံဳးတာကၽြန္ေတာ္တုိ႔ညွပ္ၿပီး လုပ္တာလုိ႔ထင္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေဒါကန္ေနတဲဲံ႕အေၾကာင္း -- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုလည္း ဆက္မကစားဘူိ႔ သတိေပးေနပါသည္။ ဒီလုိအထင္ခံရမွာ စုိးလုိ႔ မေပးကစားခဲ့တာအခု အထင္လြဲေနၿပီ ျပႆနာဘဲ။ တစ္ျခားလူဆုိရင္ ဘာမွ အေရး မႀကီး အခုက- - ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး

ေန႔လည္ ထမင္းစားၿပီးရင္ ဖဲကုိင္ရမွေနသာတဲ့ ဖဲသမားက်ေနာ္တို႕ --
ဒီေန႔လည္း မေအာင့္နိဳင္ၾကပါ-- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ကစားၾကပါတယ္။ ကုိရင္ေလးလာရင္ ဘယ္လု္ိေျပာရင္ ေကာင္းမလဲလုိ႔ စဥ္းစားေနတုန္းဘဲ ျဗံဳး ဆို -- ျပဴတင္းေပါက္ကုိ ေက်ာ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀ုိင္းဆီ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး ေရာက္ခ်လာပါတယ္။ ကုိရင္ေလးေတာ႔ မပါခဲ႔ပါ။ အားလုံး လုံး၀ မေမွ်ာ္လင္႔ထားလုိ႔ ေၾကာင္ေနၾကတယ္။

ငါ႔အတြက္ တစ္အိမ္ေ၀စမ္း ---
ဟုတ္ဟုတ္.ဟုတ္ကဲ့ - - အာ -----တင္ပါ -တင္ပါ ---
ဘုန္းႀကီး တစ္အိမ္ ၀င္ထုိင္ၿပီး ကစားပါေတာ႔တယ္။ ဘုန္းႀကီး လက္ရည္ မဆုိးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင္႔လက္ညီပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း စိတ္ရွဳပ္စြာနဲ႔ ကစားၾကရင္း ဘယ္လုိလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲလုိ႕ ကုိကံဦးကုိ မ်က္လုံးခ်င္းေမးမိပါတယ္
ကံဦးကေတာ႔ အရွဳံးခံလုိက္ေတာ႔ ပုံစံမ်ိဳးေမးဆတ္ျပပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္အေပၚအိမ္က်တဲ႔အလွည္႔ မွာ ဘုန္းႀကီးအတြက္ ဖဲမထိမ္းေတာ႔ပါ
လြတ္ၿပီး ခ်ေပးတဲ႔အတြက္ ဘုန္းၾကီး ပုိကာေဒါင္းပါသည္။
ေနာက္ျပီး ဆက္တြတ္ပါသည္။ ေပ်ာ္မလားလုိ႕ ကစားပါသည္။ ဘုန္းၾကီး၀င္ပါေနေတာ့ --အားလံုးစိတ္မသက္မသာ --
ဒီေန႕ဘုန္းၾကီး နိဳင္ပါသည္။ ကုိရင္ေလးရွံဳးတဲ႔ေငြေတြျပန္ကာမိ ေလာက္ပါတယ္ ..

ပြဲသိမ္းေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ေန႔ ဆက္မကစား ျဖစ္ေတာ႔တဲ့အေၾကာင္း လုပ္စရာ လက္စသတ္စရာေတြက်န္ေနတဲ႔ အေၾကာင္း ဘုန္းႀကီးကုိ ရွင္းျပလုိက္ပါတယ္.. ဘုန္းၾကီးကေတာ႔ ဖဲႏုိင္ေတာ႔ ေက်ေက်နပ္နပ္ နွင့္ ျပဴတင္းေပါက္ေက်ာ္ၿပီး သူေက်ာင္း၀င္းထဲ ျပန္ၾကြသြားပါတယ္။

ညဖက္ဂစ္တာတီးေနတဲ့က်ေနာ္တို႕ဆီ ထမင္းခ်က္ ေရာက္လာပါသည္။ ကုိရင္ေလး ကုိေရာ သူ႔ကုိပါ ဘုန္းႀကီးက ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္လုိမ်ိဳးႏုိင္ေအာင္ကစားခ့ဲဲတဲ႔ အေၾကာင္း ဂုဏ္ယူၿပီး ေျပာေနပါတယ္။
ေတြ႔လား မင္း နွစ္ရက္ရွဳံးထားတာ ငါတစ္ညေနနဲ႔ ရေအာင္ ျပန္ယူနုိင္ခဲံ႔တာ --
ဒါေတာင္ ငါဖဲမကုိင္တာ 15 ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ
ဘုန္းႀကီး ကေတာ႔ ၾကြား သလား မေမးနဲ႕
အတြင္းသိ ဒကာေရွ႔ မွာ ဘယ္လုိ နိဳင္ေအာင္္ကစားခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း ၾကြားလုိ႔ဘဲ မၿပီးႏုိင္ --

အရွံဴးေပးလုိက္ေတာ႔ ႏွလုံးေအးတာေပါ႔
ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ထမင္းခ်က္အလုပ္မရွိေတာ့ပါ။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ စားေရး ေသာက္ေရးကုိ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးတာ၀န္ယူလုိက္၍ျဖစ္ပါသည္။
မနက္ ေန႔လည္ ညစာ သုံးနပ္လုံးတာ၀န္ယူသည္ Camp ၿပီးသည္အထိအားလုံးစရိတ္ၿငိမ္း

ေရႊ႔ပုထုိး အဖြဲ႔ မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား တစ္ရက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Camp ကုိ လာလည္ၾကပါသည္။
ဒီေကာင္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Camp ကို ျမင္ေတာ႔ အံ့ ႀသေန ၾက သည္။
စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ခ်က္ဖို႔ ျပဳတ္ဖုိ႔ မီးဖုိ ပင္မရွိေတာ႔၍ --- ေနာက္ထပ္အံ့ၾသစရာ သူတုိ႔ကုိ ျပခဲ႔ပါသည္။
ညစာ ေက်ာင္းမွာစား သည္၊ နံနက္စာကိုလည္း ေက်ာင္းမွာ စားသည္။ ေန႔လည္စာ ကိုလည္းေက်ာင္းမွာစားသည္။
ဘုန္းႀကီး သေဘာေကာင္းသလား မေမးနဲ႔ က်က္သေရခန္းေသာ႔ကို ဘုန္းႀကီး ရြာနီးစပ္သြားေသာအခါမ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေပးခဲ႔ပါသည္။ က်က္သေရခန္းဖြင္႔ၿပီး မုန္႔ေတြခ်ေကၽြးလုိက္ေတာ႔ - -ဒီေကာင္ေတြ လက္ေရာ ေျခေရာ ေခါင္းပါ - ခါထြက္ကုန္ပါေတာ႔သည္။
ဘုန္းႀကီးကုိ ဘယ္လုိ ေပါင္းထားလည္းလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တုိးတုိးေလးကပ္ၿပီးေမးေနၾကပါတယ္။
အရွဳံးေပးလုိက္ေတာ႔ ႏွလုံးသာမက ၀မး္ပါေအးသြားပါေတာ႔တယ္ ----

ခဏေလးဆံုခိုက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေပၚ ေကြ်းေမြး ၾကည္႔ရွဳ ေပးခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး၏ ေက်းဇူးမ်ားကုိ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ခဲ့ပါ။
ဆရာေတာ္ၾကီး ကိုယ္က်န္းမာျပီး စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ ။ ။
ကၽြန္ေတာ္အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦးခ်ကန္ေတာ႔လ်က္ပါ။ ။ ။။။။

 

 
                
 
 
                

ADVERTISEMENT

စိတ္၀င္စားေသာေနရာမ်ား

ဘူမိေက်ာင္းေတာ္သား..သီခ်င္း
http://www.myanmargeosciences.org
http://geolfriends94.blogspot.com
http://geolfriends.com
ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား....
ဗုဓၵတရားသံမ်ား
ဓမၼဒူတ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း-အသည္း..
အသည္းေရာင္စီပိုးအေၾကာင္း

Advertisement Enquiry

                


                        HP : 09 5031741
                        

e - mail :geologist.mm@gmail.com
URl : www.geologist-myanmar.com

 

Copyright 2007 - 2008 by Geologist-myanmar.com.Designed by CREATiVE Web Studio   
Total Hit :

TotalHit