Geology

Latest News :

LATEST NEWS

Download Needed Font

Geologists' Stories

Paying homage to our revered teachers

Geologists' Stories Main

 

ေပါင္ခ်ိန္စက္

က်ေနာ္တို႔ငယ္စဥ္မွ ယေန႔အရြယ္ထိ ေနထိုင္သြားလာေနၾကရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ကင္းကြာ၍မရခဲ့ပါ။ ထိုအတူ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ခဲ့ရပါသည္။ ငယ္စဥ္ဘ၀မွယေန႔ထိဆိုရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ရပါသည္။

သို႕ေသာ္ ေတြ႔ၾကံဳဆံုကြဲျဖစ္ျမဲဓမၼတာဆိုသည့္စကားတိုင္းဘဲ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ ကိုယ့္အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ယေန႔တိုင္ အတူတကြရွိေနသူမ်ားရွိသကဲသို႔ ၃ ႏွစ္ ၄ နွစ္ ၅ ႏွစ္ စေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကိုုယ္နွင့္ခြဲခြာသြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကိုယ့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ္ႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ားအားလံုးသည္ အတိတ္ဘ၀ကအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ဒီဘ၀မွာ ျပန္ဆံုၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔လူသားအားလံုးသည္ အတိတ္ဘ၀တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟု ၾကားခဲ့ဘူး ပါသည္။

ဒါကို က်ေနာ္လကၡံခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ ယခုအသက္အရြယ္ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ ခင္ရာေဆြမ်ိဳးဟု အားလံုးကိုသတ္မွတ္ထား ပါသည္။

ေမာ္လျမိဳင္မွာေနစဥ္က က်ေနာ့္သားၾကီး တီတီး ေမြးဖြားျပီး ၇ ရက္ ၾကာေသာေန႔တြင္ အေမေခၚလာ၍ မုေနာ္တစ္ေယာက္က က်ေနာ္တို႔အိမ္ကို ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဖြားတို႔ရြာမွာေနေသာ မုေနာ္အမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အေမတို႔ ခင္ၾကပါသည္။ ခေလးၾကည့္ေပးရန္အတြက္ ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔လင္မယား ေမာ္လျမိဳင္ မိုင္ဒါေစ်းမွာ ဆိုင္ထြက္ေနၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က ေမွာင္ခိုႏွင့္ရွာေဖြေရးေခတ္လို႔ဘဲ ေျပာရပါမည္။ ေလာကၾကီးတြင္ ေနရာတေနရာရရွိဘို႔ ၾကိဳးစားေနဆဲအဆင့္သာ ရွိေနပါေသးသည္။

သုညမွစေသာဘ၀သည္ မည္သို႔ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသည္ကို ၾကံဳဘူးသူမ်ားသာသိပါမည္။ က်ေနာ္တို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္လံုး လူၾကီးမ်ားကို အားမကိုးခဲ့ၾကပါ။

ကိုယ့္ဘ၀ကိုကိုယ့္ေခၽြးႏွင့္ဘဲတည္ေဆာက္ၾကဘို႔ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါသည္။ထိုေၾကာင့္တီတီးေမြးျပီးတစ္လၾကာတြင္က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီး မီးမီးလည္းဆိုင္ျပန္ထြက္ခဲ့ရပါသည္။

တီတီးကို မုေနာ္ဘဲ ၾကည့္ထားေပးရပါသည္။ အိမ္ကိုလည္း သူဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဒီလိုႏွင့္ဘဲ ၈၈ အေရးအခင္းမတိုင္ခင္ ၂ လ အလိုမွာ က်ေနာ္သား အလတ္ေကာင္..ကိုဘုတ္..ကို ေမြးခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ မုေနာ္ႏွင့္ဘဲ လြဲထားခဲ့ရပါသည္။ ၈၉ ခုနွစ္ မွာေတာ့ ဥပေဒအသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္္ေသာၾကာင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္ တင္ပို႔ခြင့္မ်ား ရရွိလာပါသည္။ တရား၀င္ အခြန္အခေဆာင္ျပီးလွ်င္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ့နိုင္ရန္ ရန္ကုန္သို႔ က်ေနာ္တို႔မိသားစု မုေနာ္အပါအ၀င္ ေျပာင္းေရြ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ တရားမ၀င္လုပ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျမင္ျမင္သမွ်လူေတြကို ေၾကာက္လန္႔ေနရေသာ ဘ၀ကို က်ေနာ္ ျငီးေငြ႔ေနျပီ။ ထိုစဥ္က ရို္က္စားလုပ္ေနၾကေသာလူေတြကလဲ မ်ားလွသည္။ ရန္ကုန္ေရာက္ျပီး ၉၁ ခုႏွစ္ ၄၆ လမ္းမွာေနစဥ္က အငယ္ဆံုး ဖိုးလျပည့္ကို ေမြးခဲ့ပါသည္။ တေပါင္္းလျပည့္မွာ ေမြးေသာေၾကာင့္ ဖိုးလျပည့့္ အမည္တြင္ခဲ့သည္။ ခေလးသံုးေယာက္လံုး မုေနာ္၏လက္ထဲမွာဘဲ ၾကီးျပင္းခဲ့သည္။ ခေလးမ်ားအားလံုးကလည္း သ႔ူကို မမၾကီးလို႔ ေခၚၾကပါသည္။ ခေလးမ်ား၏အၾကိဳက္ကိုလည္း မုေနာ္က က်ေနာ္တို႔ထက္ ပိုသိပါသည္။

မုေနာ္လည္း အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်သြားပါသည္။ သူ႔အမ်ိဳးသားလဲ က်ေနာ္တို႔ကုမၸဏီတြင္ ဘဏ္ကိစၥ၊ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥေတြမွာ အားကိုးေနရျပီ။

သူ႔မွာလဲ သားတစ္ေယာက္ သမီးတစ္ေယာက္ ရေနပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာဘဲ ရွိေနဆဲ.. က်ေနာ့္သားမ်ားကိုလည္း သူဘဲေစာင့္ေရွာက္ေနဆဲ သ႔ူသားနာမည္္မွာ ဖိုးလျပည့္၏ညီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖိုးလမင္းဟု အလိုလို အမည္တြင္သြားပါသည္။ အငယ္မက ေအးသီတာ ခေလးနွစ္ေယာက္လံုးကုိ က်ေနာ့္သားမ်ားကလည္း ခ်စ္ၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္ ခင္ရာေဆြမ်ိဳးဆိုတာ ပို၍ ယံုၾကည္လာပါသည္။

က်ေနာ္တို႔လင္မယား အသက္ ၄၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ပံုမွန္မဟုတ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ရက္ျခား သု၀ဏၰေဘာလံုးကြင္းေဘးမွာ ညေနဘက္ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းေဘာလံုးကန္သူမ်ား.. မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေဘးကပ္ရက္ စက္ဘီးေလ့က်င့္ေရး ကြင္းကို ၀င္၍ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေအးျမလတ္ဆတ္ေသာေလသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို လန္းဆန္းေစပါသည္။ ေဆာင္းတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ရတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ နံနက္ပိုင္း မေလ်ွာက္ျဖစ္ပါ။ ဆို္င္သြားခ်ိန္ႏွင့္နီးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းတြင္းမွာ ေန၀င္ေစာေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ ေမွာင္ေနရင္ လမ္းမေလွ်ာက္ ျဖစ္ေတာ့ပါ။

ေႏြေရာက္လွ်င္လည္း ရာသီဥတုပူေသာေၾကာင့္ ေစာလ်ွင္လည္း မေလွ်ာက္နိုင္ပါ။ နဲနဲေနာက္က်မွ ေလွ်ာက္ျဖစ္ပါသည္။

မုိးတြင္းမွာေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ရန္ကုန္မိုး.. အစိုးမရေသာေၾကာင့္ ပို၍မေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ လမ္းမေလွ်ာက္ရေသာေန႔မ်ားတြင္ ေနထို္င္လို႔ မေကာင္းပါ။ လမ္းေလွ်က္ျပီးလွွ်င္ ကိုယ္လက္ေပါ့ပါးျပီး အရမ္းေနထိုင္ေကာင္းပါသည္။ ဒီႏွစ္မိုးမေရာက္ခင္ကတည္းက ၾကိဳတင္စဥ္းစားျပီး အားကစားပေဒသာမွ လမ္းေလွ်က္စက္အပါ အျခားအားကစားေလ့က်င့္ေသာ စက္အစံုကို ၀ယ္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားစက္မ်ားကို ဧည့္ခန္းထဲမွာ ေနရာခ်ထားလိုက္ပါသည္။ ဧည့္ခန္းထဲမွာTV ႏွစ္လံုး၊ စေလာင္း၊DVD ၊ MOVIE 5 စက္ေတြ ရွိေနပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းႏွင့္ TV ၾကည့္လ်ွင္ မပ်င္းေတာ့ပါ။

ထိုေၾကာင့္ က်ေနာ္ဧည့္ခန္းမွာ လူေတြစည္ေနပါသည္။ ေဘးအိမ္မွ တူ တူမေတြ၊ ဖိုးလမင္း၊ ေအးသီတာတို႔ပါ လမ္းေလွ်ာက္စက္ေပၚမွာ ေလွ်ာက္ၾကပါသည္။

က်ေနာ္သည္ ပစၥည္းတစ္ခု၀ယ္လွ်င္ တန္ေအာင္ သံုးတတ္သည္။ ၀ယ္ျပီး အလွျပတာမ်ိဳး က်ေနာ္ ၀ါသနာမပါ။ ထိုေၾကာင့္ မည္သူမဆို အားလံုးကို ေပးေဆာ့သည္။ လူမ်ားမ်ားသံုးမွ တန္မည္။
 
ဖိုးလမင္း အသက္ရွစ္နွစ္ ေပါင္ခ်ိန္ ၇၅ ေပါင္ရွိသည္။ သူ႔အသက္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ၀ေနသည္။ သူအေမက ေန႔တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။ ခေလးဆိုေတာ့ ပ်င္းသည္။ အားရင္ ကာတြန္းကား ထိုင္ၾကည့္ဖို႔ဘဲ စဥ္းစားသည္။ ၾကာေလ၀ေလ ျဖစ္ေနသည္။ လမ္းေလ်ွာက္ရင္လဲ အေခ်ာင္ခိုေလ့ရွိသည္။

အိမ္မွာ အားကစားပစၥည္းအစံုလိုက္ ၀ယ္ေပးထားေသာ္လည္း က်ေနာ့္သားသံုးေယာက္သည္ Micasa Fitness Center မွာတစ္ေယာက္ FEC 20 ေပးျပီး သြားကစားၾကသည္။ ေန႔တိုင္းကားႏွင့္သြားသည္။ ကစားျပီးရင္လဲ စားေသာက္ေနၾကေသးသည္။ သူတို႔စရိတ္ တြက္ၾကည့္လွ်င္လည္း မနည္းပါ။ သူတို႔ဆင္ေျခက ေလ့က်င့္ေရးဆရာႏွင့္မွ ကစားရင္ ပိုျပီးထိေရာက္သည္တဲ့။

က်ေနာ္ မေျပာခ်င္ေတာ့ပါ။ ေငြ၏တန္ဘိုးကိုုလဲ နားမလည္ၾကပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေငြရွာၾကည့္မွ ေငြ၏တန္ဘိုးကို သိလာပါလိမ့္မည္။

တစ္ရက္မွာ Digital ေပါင္ခ်ိန္စက္တစ္လံုး ၀ယ္ခဲ့ျပီး ဧည့္ခန္းမွာ ခ်ထားလိုက္သည္။ Digital ဆိုေတာ့ ဂဏန္းလံုး ထင္ရွားျပတ္သား ေနသည္။ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ေပါင္ခ်ိန္လိုက္၊ ကစားလိုက္နဲ႔ သေဘာေတြက်ေနၾကသည္။ ဒီတစ္မိုးတြင္းလံုး လမ္းေလွ်ာက္ မပ်က္ေတာ့ပါ။ ဒီလိုႏွင့္မိုးကုန္ျပီး ေဆာင္းေရာက္လာျပီ။ လူေတြလဲ ေပါင္ခ်ိန္စက္၊ အားကစားေလ့က်င့္ေသာစက္ေတြႏွင့္ အသားက်ေနျပီ။ တစ္ရက္ ေပါင္ခ်ိန္စက္ကို စမ္းၾကည့္ရင္းႏွင့္ သူ႔ရဲ့လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကို သြားေတြ႔ပါသည္။ တစ္ေနရာမွာ တိုးေလွ်ာ့လုပ္လို႔ရတဲ့ေနရာ တစ္ခုရွိတယ္။

ဥပမာ..၃ေပါင္ ေလွ်ာ့ထားလိုက္ပါ။ ခ်ိန္လိုက္လွ်င္ ကိုယ့္ေပါင္ခိ်န္မွာ မူလထက္ သံုးေပါင္ ေလ်ာ့ေနသည္။ ဒါေပမယ့္ ဆင္းလိုက္လွ်င္လည္း ေပါင္ခ်ိန္စက္မွာ မူလသုညေပါင္ကိုသာ ျပေနမည္။ ထိုအတူ ငါးေပါင္ေလွ်ာ့ထားလိုက္ပါ။ ခ်ိန္လိုက္လွ်င္ ၅ ေပါင္ ေလွ်ာ့ေနသည္။ က်ေနာ္ လူေတြရဲ့စိတ္ကို စမ္းၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း တစ္ရက္နဲနဲႏႈန္းႏွင့္ ၃ ေပါင္ကို ေျဖးေျဖး ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါသည္။

လာကစားၾကေသာသူအားလံုး ေပါင္္ခ်ိန္က်သြားသျဖင့္ အရမ္းသေဘာက်သြားၾကပါသည္။
ဖိုးလမင္း.. အေမ သား ေပါင္ခ်ိန္ ၃ ေပါင္ က်သြားျပီ.. သားေလ့က်င့္တာ မ်ားသြားျပီထင္တယ္...
ေဒၚမုေနာ္. ဘယ္မွာလဲျပစမ္း ဟုတ္ပါရဲ႔. ၃ ေပါင္ေတာင္က်သြားျပီ.သားေလးသိပ္ပင္ပန္းေနျပီေလ့က်င့္ခန္းေလွ်ာ့လိုက္ေတာ့

ဖိုးလမင္း သေဘာက်သြားပါသည္။ ကာတြန္းကားကိုဇိမ္ႏွင့္ထိုင္ၾကည့္ေနသည္။ လမ္းေလွ်ာက္စက္ေပၚမတက္ေတာ့ပါ.

ေပါင္ခ်ိန္ေလွ်ာ့သြား၍ ေဒၚမုေနာ္လဲ သူ႔သားကို ဘာမွမေျပာေတာ့ပါ။ ဖိုးလမင္း ဒီတစ္ေလာဇိမ္က်ေနသည္။
စားလိုက္ ကာတြန္းကား ၾကည့္လိုက္.

လာကစားၾကသူမ်ားလည္း ေပါင္ခ်ိန္ေလွ်ာ့သြားၾကသျဖင့္ ေန႔တိုင္း မလာၾကေတာ့ပါ။ ရက္ျခားမွဘဲလာၾကသည္။
လမ္းေလွ်ာက္စက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေသာစက္မ်ားလဲ နားေနၾကရပါသည္။ ၁၅ ရက္ေလာက္ေနျပီး က်ေနာ္လဲ ေပါင္ခ်ိန္ကို ေျဖးေျဖးခ်င္း ထပ္တင္သည္။ ဆယ္ရက္္အတြင္း ပံုမွန္ထက္ ၅ ေပါင္ ထပ္တင္လိုက္သည္။

ပထမဆံုး သတိထားမိသူက ဖိုးလမင္း တမနက္ အိပ္မႈံစံုမႊားႏွင့္ထလာျပီး ေပါင္ခ်ိန္ေတာ့ ၈၀ ေပါင္မွာ ျပေနသည္။ ဒီေကာင္မ်က္လံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာပြတ္ျပီး ျပန္ၾကည့္သည္။ ၈၀ ေပါင္ ေသခ်ာေနျပီ။ အသာအယာေဘးကို လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ ဘယ္သူမွမရွိၾက။ အသာေလး ေပါင္ခ်ိန္စက္မွ ဆင္းလိုက္သည္။ ျပီးေတာ့ ေပါင္ခ်ိန္စက္ႏွင့္ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာဘဲ ေနေတာ့သည္။ အနားကိုမကပ္ေတာ့။ က်ေနာ္ တံခါးကြယ္ျပီး သူ႔ကိုၾကည့္ေနသည္။

၀ိတ္တက္ေနေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္စက္ေပၚမတက္ေသး၊ ခေလးဆိုေတာ့ ပ်င္းေနသည္။ ညေန တူမေလးေရာက္လာျပီး ေပါင္ခိ်န္ေတာ့ ၅ ေပါင္ တိုးေနသည္။ အရင္က ပံုမွန္ထက္ ၃ ေပါင္ ေလွ်ာ့ေနရာကေန ပံုမွန္ထက္ ၅ ေပါင္ တိုးသြားေတာ့ အသြားအျပန္ႏွင့္ဆို ၈ ေပါင္ တိုးေနျပီ။ မ်က္လံုးျပဴးသြားသည္။

ဘုရား၊ ဘုရား.. စားေကာင္းေကာင္း.. အိပ္ေကာင္းေကာင္း.. ေနလိုက္တာနဂိုထက္ ၅ ေပါင္ တက္ေနပါလား။ ေနာက္ထပ္ နွစ္ဆ ထပ္လုပ္ရေတာ့မယ္.

ေနာက္တူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာျပန္သည္။ ဟ.ငါ့ေပါင္ခ်ိန္ေတြတက္ေနပါလား မျဖစ္ဘူး.အစားထပ္ေလွ်ာ့ရေတာ့မယ္။

ေနာက္တစ္ေယာက္. ေဒၚမုေနာ္.. တက္လိုက္သည္။ အမေလး.ဘုရားေရဘယ္တံုးက ဒီေလာက္ေတာင္ ၀ိတ္ေတြတက္ေနရတာလဲ.. သိျပီ.သိျပီ.. ငပိေရ သံုးေလးရက္ေလာက္ စားထားတဲ့တန္ခိုးေတြ ျပေနျပီ

ဟဲ့ဟဲ့.ဟိုေကာင္ေလးဘယ္ေရာက္ေနလဲ.ဖိုးလမင္း. လာအံုး..
ဖိုးလမင္း မ်က္လံုးေလး ေပကလပ္ ေပကလပ္ႏွင့္ ေရာက္လာသည္။ ဒီေကာင္ေလးက ရိပ္မိေနျပီ။

အေမသားကိုဘာခိုင္းမလဲ
ဘာမွမခိုင္းဘူးေပါင္ခိ်န္ေပၚတက္စမ္း.
အေမကလဲသားေပါင္ခ်ိန္ေတြေလွ်ာ့ေနတယ္ေလ
နင္မရွည္ႏွင့္..တက္မွာသာတက္စမ္း
ဖိုးလမင္းေခါင္းကုတ္ျပီးတက္လိုက္ပါသည္။

အမေလးနင့္ေပါင္ခ်ိန္ ၈၀ ေက်ာ္သြားျပီ..
နင္လမ္းမေလ်ွာက္တာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ရွိေနျပီလဲ.. အစာဘဲနင္းကန္ျပီးစားေန
နင့္ကိုလြတ္ထားလို႔မရေတာ့ဘူး.ဒီေန႔ကစျပီးလမ္းျပန္ေလွ်ာက္ေတာ့တစ္ေန႔ ၁၅ မိနစ္သံုးၾကိမ္ေလွ်ာက္ရမယ္..
ေဒၚမုေနာ္သူ႔သားဖိုးလမင္းကိုအမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ဟာ..အေမ.. တစ္ေန႔ကုိ သံုးၾကိမ္ေလွ်ာက္ရမယ္ အရင္တစ္ေန႔တစ္ၾကိမ္ဘဲေလ.
ဖိုးလမင္း အတြန္႔တက္ေနသည္။ သူ႔အေမ တစ္ခ်က္လြတ္အမိန္႔ကိုေတာ့ လြန္ဆန္၍မရပါ..
ဖိုးလမင္း ကာတြန္းကား ထိုင္ၾကည့္မရေတာ့ပါ။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းႏွင့္ဘဲ ၾကည့္ေနရသည္။ ဒီေကာင္ေလး ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္သြားပါသည္။ ေပါင္ခ်ိန္တက္ေသာဒဏ္ကို သူအခံရဆံုး.

က်ေနာ့္အိမ္မွ လမ္းေလွ်ာက္စက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေသာစက္မ်ားလည္း မနားရေတာ့ပါ။ လူသာလဲသြားသည္။ စက္ကေတာ့မနားရပါ။ ေနာက္ျပီး အစားေလွ်ာ့ၾကေသာေၾကာင့္ ထမင္းလဲ သိပ္မခ်က္ရေတာ့ပါ။ ေနာက္တစ္ပတ္မွာေတာ့ တစ္ေျဖးေျဖးႏွင့္ ေပါင္ခ်ိန္ျပန္ေလွ်ာ့လိုက္ပါသည္။ လူေတြအားလံုး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားၾကသလို စက္လည္း ပံုမွန္ျဖစ္သြားပါျပီ.ေလ့က်င့္ခန္းကိုလဲ အရင္ကေလာက္ အျပင္းအထန္ မႀကိဳးစားေတာ့ပါ။

ဒါေပမယ့္ ပထမအၾကိမ္ကဲ့သို႔ နားလိုက္တာေတြ ရပ္လိုက္တာေတြ မရွိေတာ့ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းကို ပံုမွန္ျပန္လုပ္ေန ၾကပါသည္။

Alert ဆိုသည္မွာ သတိေပးသံ၊ သတိေပးသည္ဟု ဘာသာျပန္ရပါမည္။ အလြယ္ကူဆံုး အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ Tsunami Alert သည္ ဆူနာမီ ၾကိဳတင္သတိေပးသံလို႔ဘဲ ေျပာရပါမည္။

ဤဆူနာမီသတိေပးသံကို ၾကားပါက ဘာမွစဥ္းစားေတြေ၀မေနပါႏွင့္.
ေျပးစရာရွိပါကလြတ္ရာကၽြတ္ရာသို႔ေျပးေပေတာ့

ထိုအတူေပါင္ခ်ိန္စက္သည္လည္း က်ေနာ္တို႔က်န္းမာေရး သတိေပးစက္ဟု တင္စားရပါမည္။ ရွိသင့္သည္ထက္ ပိုေနလ်ွင္၄င္း၊ ေလွ်ာ့ေနလွ်င္၄င္း ကိုယ့္က်န္းမာေရးကို ျပန္စစ္ျပီး ျပင္ဆင္သင့္တာကို ျပင္ဆင္ရမည္။ စစ္ေဆးစရာရွိတာမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္။ က်ေနာ္ လမ္းေလွ်ာက္စက္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေသာစက္မ်ားကို ၀ယ္စဥ္က အားကစားပေဒသာမွ ေပါင္ခ်ိန္စက္ကိုပါ ၀ယ္သြားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က က်ေနာ့္စိတ္ထဲတြင္ မလိုအပ္ဟု ထင္ခဲ့မိပါသည္။

ယခုမွေပါင္ခ်ိန္စက္အေရးၾကီးပံုကိုသိပါေတာ့သည္။   ။

 

 

 
                
 
 
                

ADVERTISEMENT

စိတ္၀င္စားေသာေနရာမ်ား

ဘူမိေက်ာင္းေတာ္သား..သီခ်င္း
http://www.myanmargeosciences.org
http://geolfriends94.blogspot.com
http://geolfriends.com
ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား....
ဗုဓၵတရားသံမ်ား
ဓမၼဒူတ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း-အသည္း..
အသည္းေရာင္စီပိုးအေၾကာင္း

Advertisement Enquiry

                


                        HP : 09 5031741
                        

e - mail :geologist.mm@gmail.com
URl : www.geologist-myanmar.com

 

Copyright 2007 - 2008 by Geologist-myanmar.com.Designed by CREATiVE Web Studio   
Total Hit :

TotalHit