Geology

Latest News :

LATEST NEWS

Download Needed Font

Geologists' Stories

Paying homage to our revered teachers

Geologists' Stories Main

 

ဘ၀ႏွင့္ ဓါးျပမ်ား

က်ေနာ္တို႔ငယ္စဥ္ဘ၀မွစ၍စီးပြားေရးေလာကသို႔ေရာက္သည္အထိဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမဆလစနစ္၏ေအာက္တြင္
ရွင္သန္ၾကီးျပင္းခ့ဲရသည္။က်ေနာ္တို႔မိဘမ်ားသည္လည္းမိသားစု၀မ္းေရးကိုမဆလစနစ္၏ေအာက္တြင္သာရွာေဖြ
ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ငယ္စဥ္ဘ၀မွတ္မွတ္ရရအျဖစ္ဆံုးတစ္ေန႔ရွိခဲ့ပါသည္။က်ေနာ္တို႔မိသားစုအားလံုးမွီခိုအားထားေနရ
ေသာကုန္စံုဆိုင္ေလးျပည္သူပိုင္အသိမ္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပိုင္ဆိုင္သမွ်အရင္းအႏွီးမ်ားအားလံုးမရွိေတာ့ပါ။ပထမဆံုးအၾကိမ္ဓါးျပတိုက္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ရန္ကုန္
ကအေဖ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေသေၾကာင္းၾကံစည္သြားပါသည္။စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျပီး
ကာစမလည္ပတ္ရေသးေသာသူ႔စက္ရံုအသိမ္းခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူပိုင္အသိမ္းခံလိုက္ရျပီးေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာလည္းစိတ္ထိခိုက္စရာအျဖစ္ထပ္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရ
ျပန္ပါသည္။ေငြစကၠဴငါးဆယ္တန္တစ္ရာတန္တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္မျပဳေတာ့ပါလက္၀ယ္ရွိေနေသာေငြမ်ားကိုတစ္
အိမ္ထာင္လွ်င္ငါးရာက်ပ္သာျပန္လဲေပးခဲ့ပါသည္။
လူတစ္ေယာက္၏ခင္မင္မႈ၊ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ရင္ႏွီးမႈမ်ားကိုအေပၚယံေပါင္းၾကည့္ရံုျဖင့္မသိနိဳင္ပါ.ေငြေရး
ေၾကးေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္မိတ္ေဆြစစ္ဆိုတာေတာ္ေတာ္ရွားပါသည္။အေဖရင္းႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို
တစ္ေယာက္ကိုေငြငါးရာစီေပး၍သြားလဲေစခဲ့ပါသည္။အေဖသူတို႔ကိုအလကားမလုပ္ခိုင္းပါ။ရလာခဲ့လွ်င္တစ္ေယာက္ကို
ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ေပးပါမည္ဟုကတိေပးထားခဲ့ပါသည္။တစ္ေယာက္တစ္၀က္သေဘာမ်ိဳးပါ။
ေရႊတစ္က်ပ္သားငါးဆယ္ေျခာက္ဆယ္ေခတ္မွာအေဖရင္းႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေဖလဲ
ခိုင္းေသာေငြမ်ားကိုျပန္မေပးၾကေတာ့ပါ။ျပန္လဲလို႔ရလာေသာေငြမ်ားကိုသူတို႔ေငြလို႔ဘဲသေဘာထားလိုက္ၾကပါသည္၊
အေဖ့ေငြကိုျပန္မေပးၾကသူမ်ားတြင္ဘုရားေဂါပကလူၾကီးမ်ား၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကိုေခ်ာင္းေပါက္မတတ္သြားေနသူ
မ်ားလည္းပါေနတာကိုထူးဆန္းစြာေတြ႔ရပါသည္။ေလာကၾကီးသည္ထူးဆန္းေလစြေန႔စဥ္နာၾကားေနၾကေသာ
တရားေဒသနာေတာ္ကိုဘယ္ေခ်ာင္ထိုးထားလိုက္ျပီလဲလို႔က်ေနာ္ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။ဒုတိယအၾကိမ္အေဖဓါးျပအ
တိုက္ခံလိုက္ရပါသည္။
ငယ္ငယ္ကက်ေနာ္နားလည္ထားေသာမဆလစနစ္သည္အရာအားလံုးကိုနိုင္ငံေတာ္မွထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကိုျပည္သူမ်ားလုပ္ခြင့္မရွိပါ။နိုင္ငံတကာနဲ႔အဆက္အဆံနည္းေသာ၊တံခါးပိတ္ထားေသာ
စနစ္ဟုနားလည္ထားပါသည္။ထိုစနစ္ေၾကာင့္တေျဖးေျဖးတိုင္းျပည္လိုအပ္ခ်က္ၾကီးမားလာတာကိုက်ေနာ္တို႔ခေလး
ဘ၀မွာပင္ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။
ငယ္စဥ္ကမိုးတြင္းခ်ိန္စီးေနေသာရာဘာဖိနပ္မ်ားေနရာမွာဆင္ၾကယ္ဖိနပ္၀င္လာပါသည္။ၾကက္ဆင္ဖဲထီးေနရာတြင္
ခိုတံဆိပ္ေခါက္ထီးမ်ား၀င္လာပါသည္။က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႔သည္နယ္စပ္ျမိဳ႔ေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရန္ကုန္မွပစၥည္း မ်ားလြယ္
လြယ္ကူကူမေရာက္နိုင္သလိုအားလံုး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းျပည့္စံုေအာင္မျဖည့္ဆည္းနိုင္ခဲ့ပါ။ထို႔
ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔အားလံုး၀တ္ေသာတက္ထရြန္အျဖဴ၊ေက်ာင္းစိမ္းမ်ား၊ခဲတံ၊စာအုပ္မ်ားမွအစအားလံုးကိုထိုင္းနိုင္ငံ
ထုတ္ပစၥညး္မ်ားကိုသာအားကိုးေနရပါသည္။နယ္စပ္မွ၀င္လာေသာပစၥည္းမ်ားသည္သြင္းကုန္လိုင္စင္မရွိဘဲ၀င္လာ
ေသာေၾကာင့္ထိုပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုေမွာင္ခိုပစၥည္းဟုအားလံုးကကင္ပြန္းတပ္လိုက္ၾကပါသည္။အားလံုးလိုအပ္
ခ်က္ေၾကာင့္၀င္လာရေသာထိုေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားကိုသြင္းကုန္လိုင္စင္ႏွင့္လည္းခြင့္မျပဳခဲ့ပါ..တိုင္းျပည္လိုအပ္
ခ်က္ၾကီးမားေသာေၾကာင့္နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားအလံုးအရင္းႏွင့္၀င္ေရာက္လာပါသည္။

အေပါက္မ်ားရွိေနေသာေရခြက္ကိုေရထဲႏွစ္လိုက္ပါကအေပါက္မ်ားမွတဆင့္ေရေတြ၀င္လာပါမည္။အျပင္
ေရထုႏွင့္ညီမွ်သြားပါကေရထပ္မ၀င္ေတာ့ပါ။ထိုနည္းတူက်ေနာ္တို႔လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသ၍ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားအလံုး
အရင္းႏွင့္၀င္ေနအုံးမည္သာျဖစ္ပါသည္။ထို၀င္လာေသာေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားကိုတားဆီးရန္ရွာေဖြေရးမ်ားကိုတာ၀န္
ေပးလိုက္ပါသည္။ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားကိုရွာေဖြေရးမ်ားကတရား၀င္ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ထိုင္းနိုင္ငံထုတ္ပစၥည္း
မ်ားကိုတင္သြင္းျခင္းကို ျပည္သူအမ်ားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္လုပ္ကိုင္လာၾကပါသည္။
မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူတင္သြင္းလာေသာပစၥည္းမ်ားကိုျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္စီးပြားျဖစ္လာၾက
သလိုကံဆိုးသူမ်ားကရွာေဖြေရးႏွင့္ေတြ႔ျပီးအသိမ္းခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္မြဲသြားသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ေမွာင္ခို
ပစၥည္းမ်ားသည္ခိုးဆိုးလုယက္ခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ျပည္သူမ်ားကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူတင္သြင္းခဲ့ေသာ
ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
သြင္းကုန္လိုင္စင္မရွိဘဲသြင္းလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ရွာေဖြေရးမ်ားကသဲၾကီးမဲၾကီးအလုအယက္လိုက္လံဖမ္း
ဆီးၾကပါသည္။ရွာေဖြေရးမ်ားသည္လည္းဖမ္းဆီးရမိေသာပစၥည္းမ်ားကိုအနည္းငယ္ကိုသာတိုင္းျပည္ကိုေပးခ့ဲျပီး
အမ်ားစုကို ကိုယ့္အိတ္ထဲကိုထည့္ခဲ့ၾကပါသည္။ငယ္ငယ္ကက်ေနာ္တို႔အားလံုးရွာေဖြေရးမ်ားကိုတရား၀င္ဓါးျပ
မ်ားဟုသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ထိုင္းနိုင္ငံသည္က်ေနာ္တို႔ထက္တေျဖးေျဖးပို၍ခ်မ္းသာလာပါသည္။
ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိခြက္နိုင္ငံမ်ားေၾကာင့္ခ်မ္းသာလာေသာသူတို႔ကိုအထင္ၾကီးစရာမရွိပါ။
က်ေနာ္တို႔လိုအပ္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားကိုသူတို႔ကျဖည့့္ေပးေနဆဲပါ။ယုတ္စြအဆံုးအိမ္သာစကၠဴမွအစအိမ္မိုး
သြပ္၊စက္ယႏၱယားမ်ားအဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ေပးေနေသာသူတို႔သည္သူတို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကိုျပိဳင္ဘက္မရွိ
က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ထဲကိုပို႔ေနသည္။ျပိဳင္ဘက္မရွိက်ေနာ္တို႔ေစ်းကြက္ကိုရထားေသာသူတို႔သည္ထိုအခ်ိန္ကသူတို႔
ကိုသူတို႔အရမ္းအထင္ၾကီးခဲ့ၾကသည္။က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြလည္းရွာေဖြေရးမ်ားႏွင့္လိုက္တမ္းေျပးတန္းကစားေန
ရင္းတေျဖးေျဖးပရုပ္္လံုးဘ၀ကိုေရာက္လာခဲ့ရပါသည္။မ်က္စိေရွ႔မွာျမင္တာေတြကထိုင္းနိုင္ငံမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ရွာ
ေဖြေရးမ်ားပို၍ခ်မ္းသာလာၾကပါသည္။ျပည္သူအမ်ားစုကလံုးပါး၊ပါးလာေနၾကသည္။
ျပည္သူအမ်ားထဲမွက်ေနာ္တို႔သည္လည္းေမွာင္ခိုအလုပ္နဲ႔မကင္းခဲ့ၾကပါ။ေက်ာင္းအားရက္မ်ားေက်ာင္းဆင္း
ခ်ိန္မ်ားတြင္ျမိဳ႔ျပင္မွေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားကိုစက္ဘီးႏွင့္သယ္လာျပီးျမိဳ႔ထဲေစ်းမွာလာသြင္းရံုႏွင့္ရလာေသာေငြမ်ားသည္
မုန္႔ဘိုးထက္မကမ်ားေနပါသည္။ရန္ကုန္မွာေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္းက်ေနာ္တို႔ရန္ကုန္လာလွ်င္ဂ်င္းေဘာင္း
ဘီမ်ားသယ္လာေလ့ရွိပါသည္။ယူလာေသာဂ်င္းေဘာင္းဘီမ်ားကိုစိန္ဂၽြန္းေစ်းမွာသြင္းေလ့ရွိပါသည္။ေနာက္ဆံုးနွစ္
မွာက်ေနာ္တို႔ျပိဳင္ဘီးမ်ားကိုသယ္လာျပီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာသြင္းခဲ့ပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာျပိဳင္
ဘီးစီးတာအရမ္းေခတ္စားခဲ့ပါသည္။က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းျပီးခ်ိန္မွာမဆလစနစ္သည္လည္းအရွိန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္
ခ်ီတက္ေနဆဲ..ေက်ာင္းျပီးစသူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲမွာမာစတာတန္းဆက္တက္သူမ်ား၊နိုင္ငံျခားဘာသာစကားသင္
တန္းဆက္တက္သူမ်ားရွိသလို၊သေဘၤာလိုက္သူမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကဘူမိေဗဒဓါတ္သတၱဳရွာေဖြေရးမွ
အလုပ္ေခၚေသာေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔ဘူမိေဗဒသူငယ္ခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဘဓရထဲေရာက္သြားၾကပါသည္။
ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာႏွစ္ႏွစ္ေနခဲ့ေသာက်ေနာ္ဘာအတန္းမွဆက္မတက္ျဖစ္ေတာ့ပါ.
က်ေနာ့္ဇာတိနယ္စပ္ျမိဳ႔ကေလးကေမွာင္ခိုစီးပြားေရးႏွင့္စည္စည္ကားကားျဖစ္ေနသည္။အိမ္ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ
က်ေနာ္ဒီေလာကနွင့္နီးစပ္ေနေသာေၾကာင့္ဒီေလာကထဲကိုဘဲေရာက္ခဲ့ပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကျမ၀တီလမ္းေၾကာင္းမွ
ဆင္းလာေသာပစၥည္းမ်ားကိုက်ံဳဒိုးမွတစ္ဆင့္ေမာ္လျမိဳင္မိုင္ဒါေစ်းကိုပို႕ၾကသည္။မိုင္ဒါေစ်းမွတဖန္ရန္ကုန္သို႔ဆက္
ၾကျပန္သည္။က်ေနာ္တို႔ပစၥည္းမ်ားကိုကိုယ္တိုင္မသယ္ၾကပါ။ကယ္ရီသမားဆိုေသာအခေၾကးေငြယူေသာလူတန္းစား
တစ္ရပ္ေပၚလာသည္။ပစၥည္းတန္ဘိုးေငြကိုတင္ထားသည္။လမ္းမွာျဖစ္သမွ်သူတို႔ေလွ်ာ္မည္။ကယ္ရီခကိုသူတို႔ကိုေပးရမည္။
ကယ္ရီသမားဘ၀သည္ႏွဲသမားလိုပါဘဲ။ကာစတန္ရွာေဖြေရးႏွင့္လိုက္တမ္းေျပးတမ္းကစားေနၾကသည္။သံုးေလးေခါက္လြတ္ခဲ့
လွ်င္အိတ္ေဖာင္းလာျပီးတစ္ေခါက္ထိသြားျပီဆိုရင္ျပန္ပိန္သြားျပန္ပါသည္။
ပစၥည္းအက်မ်ားရင္ေတာ့သူတို႔ထိသမွ်က်ေနာ္တို႔လည္းခံေပေတာ့.တင္ထားတဲ့ေငြထက္ပိုေနလွ်င္သူ
တို႔လည္းမေလွ်ာ္နိုင္ေတာ့ပါ။ဒီအခ်ိန္က်ရင္က်ေနာ္တုိ႕လည္းထိျပီဂ်ိဳင္းျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းစံုဆင္းလာေသာက်ံဳ
ဒိုးသေဘၤာေပၚမွာေမွာင္ခိုပစၥည္းေတြအျပည့္ပါလာသည္။သေဘၤာထြက္ျပီးမၾကာခင္မွာက်ံဳဒိုးကာစတန္ေတြ
ပဲ့ခ်ိတ္ေလွနဲ႔လိုက္လာျပီးေတြ႔သမွ်ျမင္သမွ်ပစၥည္းေတြကိုသူတို႔စက္ေလွထဲထည့္သည္။ေလွတစ္စီးစာျပည့္ျပီ
ဆိုလွ်င္ျပန္လွည့္သြားၾကသည္။
က်ံဳဒိုးသေဘၤာကဆက္လက္စုန္ဆင္းလာေနသည္။က်ိဳက္မေရာရွာေဖြေရးေဟ့..ေအာ္ဟစ္လိုက္တဲ့
အသံေၾကာင့္သေဘၤာတစ္စီးလံုးတုန္လွဳပ္သြားပါသည္။ပဲ့ခ်ိတ္ႏွစ္စီးႏွင့္က်ိဳက္မေရာရွာေဖြေရးတဲ့.ဘာယူနီေဖာင္းမွမပါ ၾကပါ.
ေဖာင္းအစ္ေနေသာမ်က္ႏွာ၊ရီေ၀ေနေသာအရက္မ်က္လံုး၊တသင္းသင္းႏွင့္အရက္နံ႔ေတြကသူတို႔ကိုယ္
ေတြမွာ.သူတို႔ကအရိုင္းစိုင္းေတြပမာလူကိုယ္ေပၚကပစၥည္းေတြေရာ၊စီးထားတဲ့ဖိနပ္ပါမက်န္လုယူၾကသည္။
ေလွႏွစ္စီးျပည့္လွ်င္သူတို႔လည္းျပန္လွည့္ျပန္ၾကသည္။
ေမာ္လျမိဳင္ကိုလွမ္းျမင္ေနရေသာဇာသျပင္ကိုေရာက္လာျပီ.ထိုစဥ္ပဲ့ခ်ိတ္တစ္စင္းဒုန္းေမာင္းလာသည္။
ပထမလူေတြကဒီအတိုင္းၾကည့္ေနၾကသည္။တေျဖးေျဖးနီးလာျပီ.အသက္ကယ္အက်ီ ၤ၀တ္ထားေသာကာကီေရာင္ယူ
နီေဖာင္းကိုျမင္ေတာ့.ေမာ္လျမိဳင္ကာစတန္ေဟ့
ထံုးစံအတိုင္းလုယက္ၾကျပန္ပါသည္၊ေတာင္းပန္သံမ်ား၊ေအာ္ဟစ္သံမ်ား၊ၾကိမ္းေမာင္းသံမ်ား
ေလွတစ္စီးျပည့္ျပီဆိုလွ်င္သူတို႔လွည့္ျပန္သြားၾကျပန္ပါသည္။သေဘၤာေပၚတြင္ျပည္သူမ်ား၏ငိုယိုေနေသာအသံမ်ား
သာက်န္ေနခဲ့ပါသည္။တစ္ခါတစ္ရံမဟုတ္ပါ..ေန႔စဥ္ျပည္သူေတြကိုဓါးျပတိုက္ေနေသာျမင္ကြင္းမ်ား
ေမွာင္ခိုပစၥည္းဆိုတာျပည္သူေတြခိုးဆိုးလုယူခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ပါ.မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြႏွင့္၀ယ္ခဲ့ေသာ
ပစၥည္းမ်ား၊ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ေနေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္ကေမာ္လျမိဳင္သည္ေမွာင္ခိုျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။၀င္ေပါက္အားလံုးမွ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ားေမာ္လျမိဳင္
မိုင္ဒါေစ်းမွာလာစုၾကသည္။ျမ၀တီလမ္းေၾကာင္း၊ေကာ့ေသာင္းလမ္းေၾကာင္း၊ဘုရားသံုးဆူလမ္းေၾကာင္း၊စင္ကာပူ၊ပီနံ
စက္ေလွလမ္းေၾကာင္းအားလံုးေမာ္လျမိဳင္မွာလာဆံုၾကသည္။ျပီးမွတဖန္ရန္ကုန္သို႔ဆက္တက္ၾကသည္။
က်ေနာ့္ဘ၀သည္မိုင္ဒါေစ်းမွစခဲ့ပါသည္။က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႔ေလးမွာရွိစဥ္က ညီအစ္ကိုေတြအမ်ိဳးေတြစုျပီးလုပ္ခဲ့ၾက
သည္။မိုင္ဒါေစ်းမွာက်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္းအေဖေပးေသာေငြႏွင့္စီးပြားေရးေလာကထဲ၀င္လာခဲ့ပါသည္။
ထိုေခတ္ကလူငယ္အမ်ားစုဆိုင္ကယ္အရူးအမူးစြဲလန္းၾကသည္။က်ေနာ္လည္းဆိုင္ကယ္ရူး ရူးခဲ့ပါသည္။သို႕ေသာ္က်ေနာ္
၀ယ္မစီးနိုင္ခဲ့ပါ။အေဖေပးေသာေငြဆိုင္ကယ္တစ္စီး၀ယ္စီးရန္မေလာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္အားမ ငယ္ခဲ့ပါ။
လမ္းေလွ်ာက္ျပီးအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေမာ္လျမိဳင္ရထားၾကီးသည္ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိေနသည္။မုတၱမဘူတာမွထြက္လွ်င္ထံုးစံအတိုင္းေမွာင္
ခိုပစၥည္းေတြအျပည့္..ဒါေပမယ့္လမ္းမွာ.ေမာ္လျမိဳင္ကာစတန္၊သထံုရွာေဖြေရး၊က်ိဳက္ထိုရွာေဖြေရး၊ရန္ကုုန္ကာစတန္ေတြေစာင့္ျပီး
လုၾကယက္ၾကျပန္ျပီ..ေမာ္လျမိဳင္ရထား၊က်ံဳဒိုးသေဘၤာနဲ႔အတူတူပါဘဲ.ေနာက္ဆံုးမွာျပည္သူ
မ်ား၏မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ငိုေၾကြးသံမ်ားသာက်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ေငြေၾကးကုန္သြားေသာကယ္ရီသမားအခိ်ဳ႕ကကာစတန္
သတင္းေပးအျဖစ္အသားထဲကေလာက္ျဖစ္သြားၾကပါသည္။
လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ကေလးတစ္ေယာက္ကိုလူၾကီးတစ္ေယာက္အရွိန္ႏွင့္၀င္တိုက္
လိုက္ေသာအခါ ခေလးခမ်ာမရႈမလွလြင့္ထြက္သြားရျပီးေခြးက်က်သြားရရွာပါသည္။စီးပြားေရးမွာလမ္းေလွ်ာက္တတ္
ကာစက်ေနာ့္ဘ၀သည္လည္းတစ္ရာတန္တရားမ၀င္ေၾကျငာခ်က္ေၾကာင့္ေမွာက္ရက္လဲခဲ့ရပါသည္။ေက်ာင္းျပီးကာစဘ၀
တူသူငယ္ခ်င္းေတြအားလံုးမရႈမလွခံလိုက္ၾကရပါသည္။
အေဖ့နည္းတူက်ေနာ္လည္းဓါးျပအတိုက္ခံလိုက္ရျပန္ပါသည္။ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ခြင့္မရွိေသာအေျခအေန၊စီးပြား
ေရးကိုတရား၀င္လုပ္ခ်င္ပါေသာ္လည္းလုပ္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔အားလံုးေမွာင္ခိုသံသရာထဲမွာဘဲျပန္က်င္
လည္ခဲ့ရပါသည္။အရင္းအႏွီးေငြကလည္းနဂိုကမွမ်ားမ်ားစားစားမရွိခဲ့ပါ။ဒီအေျခအေနႏွင့္ဆံုခဲ့ေသာအခါလက္ထဲမွာေငြနဲနဲဘဲ
ရွိပါေတာ့သည္။အမ်ားနည္းတူျဖစ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္စိတ္ပ်က္အားငယ္ေန၍လည္းဘာမွမထူးလာေတာ့ပါ။
မရွိမဲ့ရွိမဲ့ေငြေတြကိုျပန္စု၊အရင္းအႏွီးနဲေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ညီအစ္ကိုေတြျပန္စုျပီးဘ၀သစ္စရျပန္ပါသည္။
အစ္ကိုေတြကေတာင္ဥကၠလာဆယ္ရပ္ကြက္ေစ်းမွာထိုင္သည္။က်ေနာ္ကမိုင္ဒါေစ်းမွပစၥည္းပို႔သည္။ရွာေဖြေရး၊ကာစတန္၊
ကယ္ရီသမား ဒီ၀ဲဂယက္ထဲကရုန္းမထြက္နိဳင္ေသးပါ။လုပ္ငန္းေတြျပန္အရွိန္ရလာခ်ိန္မွာက်ေနာ္တို႔လည္းျပန္အ
ဆင္ေျပလာၾကပါသည္။ဒါေပမယ့္ဒီအေျခအေနလည္းသိပ္ၾကာၾကာမေနလိုက္ရပါ။ေနာက္တစ္ခါက်ေနာ္တို႔ဓါးျပအ
တိုက္ခံလိုက္ရျပန္ပါသည္။ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္၊သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္တန္တရားမ၀င္ထပ္ေၾကျငာျပန္ပါသည္။
ဒီတစ္ခါေတာ့အရင္ကထက္ပိုထိပါသည္။ေငြမရွိေသာ္လည္းပစၥည္းမ်ားကိုအေၾကြးႏွင့္ေရာင္းထားေသာေၾကာင့္
အေၾကြးေပးမည့္သူမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးညစ္ေနၾကပါသည္။ေန႔စဥ္အေၾကြးလိုက္သိမ္းလွ်င္ေရာင္းမေကာင္းဘူးေနာက္ေန႔မွယူပါလို႔
ေျပာၾကတဲ့သူေတြခုႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ေၾကျငာျပီးေနာက္မွာခုႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ေတြႏွင့္သူတို႔အေၾကြးကိုေခ်ခိုင္းသညါ။
တရားမ၀င္ေသာေငြကိုက်ေနာ္တို႔လက္မခံနိုင္ပါႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ညႈိနႈိင္းခ်က္အရအေၾကြးစာရင္းမ်ားကိုတစ္လလွ်င္
ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းေပးပါမည္ဟူေသာသေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမွ်သူတို႔ေတြကတိပ်က္လာၾကသည္။တေျဖးေျဖးႏွင့္က်ေနာ္တို႔အေၾကြးေတြဆံုးရႈံးစျပဳလာျပီ..
ဒီေနာက္ပိုင္းအလုပ္လုပ္၍သိပ္မေကာင္းေတာ့ပါ။နိုင္ငံေရးမတည္မျငိမ္မႈခဏခဏျဖစ္ေပၚလာသည္။
ဘယ္လိုအေျခအေနဘဲျဖစ္ျဖစ္က်ေနာ့္ဘ၀ေတြကလုပ္စရာရွိတာကိုဆက္လုပ္ေနရပါသည္။နိုင္ငံေရးသည္ လည္းတအံုေႏြးေႏြး
ႏွင့္ၾကာလာေသာ္ရွစ္ေလးလံုး မွာထေပါက္ကြဲပါေတာ့သည္။ဘယ္သူမွစီးပြားေရးမလုပ္နိုင္ၾက
ေတာ့ပါ။ဂိုေဒါင္ေဖါက္မႈေတြျဖစ္လာေတာ့ပစၥည္းမ်ားကိုေနအိမ္သို႔ေျပာင္းေရြ႔ထားရသည္။က်ေနာ္တို႔အေၾကြးႏွင့္ ေရာင္းထားသူ
ေတြက်ေနာ္တို႔ပစၥည္းေတြကိုကားႏွင့္တင္ျပီးလမ္းတကာလွည့္ျပီးေလွ်ာ့ေစ်းေတြနဲ႔လိုက္ေရာင္းေနတာ
ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ျဖစ္ကတည္းကအေၾကြးမ်ားကိုရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းျဖစ္လာခ်ိန္မွာက်ေနာ္တို႔ကို
ျပန္မဆပ္ေတာ့ပါ။
သူတို႔လက္ထဲမွာရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုလည္းတျခားမွာေရာင္းစားလိုက္ပါျပီ
ဒီတစ္ခါဓါးျပတိုက္ခံထိတာအဆိုးဆံုးပါဘဲ။ေမြးကတည္းကက်ေနာ္တို႔အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါဓါးျပတိုက္ခံခဲ့ရပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ဘ၀မွာေမြးကတည္းကဓါးျပေတြႏွင့္မကင္းခဲ့ပါ။က်ေနာ္တို႔လို ဓါးျပတိုက္ခံထိေသာသူငယ္
ခ်င္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကိုေျပာျပခ်င္ပါသည္။က်ေနာ္မိုင္ဒါေစ်းေရာက္ကတည္းကခင္ခဲ့ေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္
ေယာက္ရိွခဲ့ပါသည္။ဦးေခ်ာ့ကလက္ဟုေခၚေသာမြန္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။သူ၏နာမည္မွာရီစရာေကာင္း
သလိုသူသည္လည္းဟာသအလြန္ေျပာတတ္သည္။သူ႔ကိုမြန္အသိုင္းအ၀ိုင္းကမသိသူမရွိသေလာက္ပင္၊အရင္းအနီး
ေငြကလည္းနဲနဲ၊လုပ္ခ်င္တာေတြကလည္းမ်ားမ်ား၊စိတ္ထဲမွာျဖစ္ခ်င္တာေတြမျဖစ္ေသးခ်ိန္စိတ္ဓါတ္ကလဲက်ေနခ်ိန္
ဦးေခ်ာကလက္သည္သူက်င္လည္ခဲ့ေသာသူ႔ဘ၀မ်ိဳးစံုအေၾကာင္းကိုဟာသေႏွာျပီးေျပာျပေလ့ရွိပါသည္။သူ႔ရဲ့ဟာသ
ေတြကက်ေနာ့္စိတ္ကိုျပန္လန္းဆန္းေစခဲ့ပါသည္။သူသည္က်ေနာ့္ထက္အသက္နဲနဲၾကီးေသာေၾကာင့္မြန္ဘာသာႏွင့္
ဦးေလးလို႔အဓိပၸါယ္ရေသာအမူးလို႔ေခၚခဲ့ပါသည္။မြန္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္ေသာအမူး၏မြန္သံ၀ဲေနေသာဟာသမ်ားသည္
ဒီေန႔လူရြင္ေတာ္ ေမတၱာ၊၀က္မ တို႔ထက္ရီစရာပိုေကာင္းပါသည္။
စီးပြားေရးအေတြ႔အၾကံဳနဲေနေသာက်ေနာ္ကိုစိတ္ဓါတ္ေကာင္းမြန္ေသာကုန္သည္မ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။
အမူးကိုက်ေနာ္အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါသည္။ထိုအခ်ိန္ကအရင္းအနွီးနဲေသာသူမ်ားသည္ေမွာင္ခိုစက္ေလွလိုင္းမ်ားမွာ
ေငြရွယ္ယာသေဘာမ်ိဳးထည့္ေလ့ရွိပါသည္။ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္ကက်ေနာ္တို႔မိုင္ဒါေစ်းမွာေငြရွယ္ယာထည့္တာေတြ
ေခတ္စားပါသည္။ဆယ္ျပားစား၊ျပားႏွစ္ဆယ္စား။တစ္မတ္စားစသည္ျဖင့္လမ္းေၾကာင္းအသီးသီးလူေတြႏွဳန္းအသီးသီး
ႏွင့္ေငြရွယ္ယာထည့္သူမ်ားကိုေပးေလ့ရွိပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဆယ္ျပားစားဆိုတာ ေငြတစ္ေသာင္းထည့္
သူကိုတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ျပန္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။က်ေနာ္တို႔လိုအရင္းနဲသူေတြထည့္ေလ့ရွိသည္။ကိုယ္ေငြ
ထည့္ေပးလိုက္သူ၏ရာဇ၀င္၊စိတ္ေနသေဘာထားကိုလည္းေလ့လာဘို႔လိုသည္။စိတ္ဓါတ္မေကာင္းသူကိုထည့္ေပးလိုက္ပါက
ျပန္မလာဘဲျဖစ္တတ္သည္။က်ေနာ္တို႔ကအမ်ားအားျဖင့္စက္ေလွလိုင္္းမွာေငြထည့္ေလ့ရွိပါသည္။
က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျပားသံုးဆယ္ေပးမည္ဟူေသာစက္ေလွတစ္စီးမွာေငြထည့္လိုက္ပါသည္။သူ ေလာဘတက္ျပီး
ပံုမွန္ထက္ပိုေပးေနေသာစက္ေလွအေၾကာင္းမစံုစမ္းေတာ့ပါ။ေလွျပန္အ၀င္မွာသူ႔ေလွဖမ္းခံထိ သည္။ေလွေပၚမွာအျခားပစၥည္းဘာမွမပါ။
ပီနံအိတ္ခြံအေဟာင္းမ်ားကိုသာတင္ခဲ့သည္။ပစၥည္းမပါဗလာစက္ေလွကိုတစ္ဖက္လွည့္ႏွင့္သတင္းေပးျပီးရွယ္ယာထည့္ထား
ေသာေငြမ်ားကိုေလွရွင္ကဓါးျပတိုက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
က်ေနာ္သည္ဦးေခ်ာကလက္မိတ္ဆက္ေပးေသာေလွစာေရးကိုခ်ိန္၏စက္ေလွမွာေငြထည့္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။
ကိုခ်ိန္သည္စိတ္ဓါတ္ေကာင္းမြန္သည္။ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသည္။မြန္ရိုးရာအယူၾကီးသည္။သူ၏စက္ေလွမွာေရခ်
တာမၾကာေသးေသာေၾကာင့္စိတ္ခ်ရသည္။သက္တမ္းရွည္ေလွအိုၾကီးေတြဟာစိတ္မခ်ရေတာ့ပါ။ေလွစာေရးကိုခ်ိန္လိုမ်ိဳးစိတ္ခ်ရေသာ
သူႏွင့္တြဲလုပ္ဖို႔ဦးေခ်ာကလက္တိုက္တြန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္က်ေနာ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။တစ္ကယ္ေတာ့က်ေနာ္ပင္လယ္ႏွင့္မနီးစပ္သူပါ။
စက္ေလွအေၾကာင္းကိုလည္းက်ေနာ္သိပ္မသိပါ။ပင္လယ္နွင့္မနီးစပ္ေသာ
ေၾကာင့္သူေျပာျပေသာပင္လယ္ေရေၾကာင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္က်ေနာ့္အတြက္အထူးအဆန္းျဖစ္ေနပါသည္။
မလကၠာေရလက္ၾကားမွပင္လယ္ဓါးျပမ်ားအေၾကာင္း၊လူေတြကိုေလွ၀မ္းထဲပိတ္ေလွာင္ျပီးေလွျမွပ္ျပစ္တာၾကားျပီး
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မိပါသည္။ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြားေသာသူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းၾကားမိျပီးစိတ္မ
ေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။သူေျပာျပေသာပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္သည္လည္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါသည္။
ပံုမွန္ေရမိုင္နႈန္း၈မိုင္နႈန္းနွင့္အေနာက္စူးစူး၂၇၀ဒီဂရီအတိုင္း၂နာရီခြဲေမာင္းျပီးရင္နိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္ထဲေရာက္ျပီ။
ထိုမွ၂၂၅ဒီဂရီအတိုင္း၁၀နာရီေမာင္းရင္ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၉၆ဒီဂရီကိုေရာက္မည္။ရာသီဥတုေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊
စက္အင္ဂ်င္ေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊အခ်ိန္ေနာက္က်တတ္ပါသည္။ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၉၆ဒီဂရီသည္အေရးၾကီးသည္။
ထိုအခ်ိန္ကဂ်ီပီအက္စ္ေတြမရိွေသာေၾကာင့္ပဲ့နင္းၾကီးမ်ား၏အေတြ႔အၾကံဳနွင့္ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၉၆ဒီဂရီကိုေရာက္ေအာင္
ေမာင္းရသည္။ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၉၆ေရာက္လွ်င္၁၈၀ဒီဂရီအတိုင္း၄၅နာရီထပ္ေမာင္းရသည္။၄၅နာရီျပည့္လွ်င္၁၃၅ဒီဂရီ
ေျပာင္း၍၁၅နာရီထပ္ေမာင္းလွ်င္ပဲ့နင္းၾကီးအေခၚကြ်န္းျဖဴကိုေတြ႔ရျပီ။ကြ်န္းျဖဴအနီးမွာကမ္းလြန္အခ်က္ျပေဗာ္ယာ
ေတြရိွသည္။အခ်က္ျပမီး၄ခ်က္မွာတစ္ၾကိမ္မိွတ္တုိတ္မိွတ္တိုတ္အခ်က္ျပေနေသာေဗာ္ယာကို၄ခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာဟု
ေခၚၾကသည္။၄ခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာေရာက္လွ်င္၁၁၅ဒီဂရီေျပာင္းျပီးဆက္ထြက္လာလွ်င္၃ခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာကိုေတြ႔မည္၊
မလကၠာေရလက္ၾကားေရာက္ေနျပီ။၁၁၀ဒီဂရီေျပာင္းျပီးဆက္ထြက္လာလွ်င္၂ခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာဆက္ေတြ႔မည္။
ဆက္သြားလွ်င္၁ခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာကိုေတြ႔မည္။၁၀၀ဒီဂရီတည့္တည့္ေမာင္းလွ်င္စကၤာပူေရပိုင္နက္ကိုေရာက္ျပီ။
အားလံုးအခ်ိန္၅ရက္ၾကာပါသည္။သူ႔ခရီးစဥ္အေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ဘူးပါသည္။ကိုခ်ိန္ႏွင့္က်ေနာ္ကံစပ္သည္။လုပ္ခဲ့သမွ်
အားလံုးအဆင္ေျပခဲ့သည္။
စက္ေလွႏွင့္ပတ္သက္၍က်ေနာ္သိသေရြ႔ေျပာရရင္စက္ေလွမွာအဓိကလူႏွစ္ဦးရွိပါသည္။ပဲ့နင္းၾကီးႏွင့္စက္ေလွစာေရးျဖစ္သည္။
ပဲ့နင္းၾကီးသည္ပင္လယ္ထဲမွာလိုရာခရီးေရာက္ေအာင္စက္ေလွကိုေမာင္းနွင္
ေနသူ၊ေလွစာေရးကအသြားအျပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူတင္ေဆာင္ရန္ဆံုးျဖတ္ရသူျဖစ္သည္။စက္ေလွေဘး
အႏၱရာယ္ၾကံဳလာပါကပဲ့နင္းၾကီးမွာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာျခင္း၊၀ယ္ျခင္း၊စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္
လွ်င္ေလွစာေရး၏အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါသည္။စက္ေလွသည္စီးပြားေရးအရသြားလာျခင္းေၾကာင့္ေလွ၀င္ေလွထြက္မ်ားကို
ေလွစာေရးကဆံုးျဖတ္ပါသည္။အလုပ္လုပ္တာနဲနဲၾကာလာေသာေၾကာင့္ကိုခ်ိန္မိသားစုႏွင့္က်ေနာ္တစတစရင္းႏွီးလာပါသည္။
မြန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာကိုခ်ိန္မိသားစုဘာသာေရးကိုင္းရွိဳင္းသည္။မြန္ရိုးရာအယူမ်ားကိုယံုၾကည္သည္။ဓေလ့ရိုးရာမ်ားကိုလည္း
လုပ္ေလ့ရွိသည္။ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလုပ္ေနေသာေၾကာင့္၀ါ၀င္၀ါထြက္မွာဦးရွင္ၾကီးတင္ေလ့ရွိသည္။
သူ႔ေလွေပၚမွာအရက္၊၀က္သား လံုး၀ခြင့္မျပဳသူ႔မိသားစုအလွဴေတြရွိရင္က်ေနာ္တို႔ကိုအျမဲေခၚေလ့ရွိသည္။
ဒီတစ္ပတ္ထဲမွာသူေလွထြက္ေတာ့မည္။အသြားကုန္စုေနတာေလွျပည့္ေတာ့မည္။ျပႆဓါး၊ရက္ရာဇာေတြ ေရွာင္၊
ေကာင္းေသာရက္ကိုေရြးျပီး၊ေလွထြက္မည့္ရက္ကိုသတ္မွတ္လိုက္ျပီ၊စင္ကာပူပြဲရံုႏွင့္လည္းဖံုးခ်ိတ္ျပီးျပီ.
ဒီေန႔ေလွထြက္မည့္ေန႔ေရာက္ျပီ၊က်ေနာ္တို႔ကအႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေအာင္၀ိုင္းဆုေတာင္းေနၾကပါသည္။ညရွစ္
နာရီေလာက္က်ေနာ္တို႔ဆီကိုဦးေခ်ာကလက္ေရာက္လာသည္၊ကိုခ်ိန္ဆံုးသြားျပီသူ႔စက္ေလွအထြက္မွာ
ဓါးျပတိုက္ခံရသည္။ဓါးျပက်ည္ဆံထိျပီးကိုခ်ိန္ဆံုးရသည္။အေလာင္းသံျဖဴဇရပ္ေဆးရံုေရာက္ေနျပီလို႔ေျပာျပပါသည္။
က်ေနာ္အရမ္းအံ့ၾသ၀မ္းနဲမိပါသည္။က်ေနာ့္ေငြကိုမႏွေျမာပါ။သူ႔လိုစိတ္ေကာင္းရွိသူတစ္ေယာက္ဆံုးရံႈးသြား
ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ဓါးျပတိုက္ခံရလွ်င္ပစၥည္းဥစၥာ၊ေငြမ်ားသာ ဆံုးရံႈးေလ့ရွိသည္။ဒီတစ္ခါ ဓါးျပေသနတ္ႏွင့္
ကိုခ်ိန္အသက္ပါ၊ပါသြားေသာေၾကာင့္က်ေနာ္အရမ္း၀မ္းနဲခဲ့ရပါသည္။
စက္ေလွေန႔လည္ဆယ့္ႏွစ္နာရီမွာထြက္မည္။မထြက္မီထံုးစံအတိုင္းဦးရွင္ၾကီးတင္သည္။ေလမတိုက္လိႈင္းမ ပုတ္ဘဲႏွင့္
ဦးရွင္ၾကီးေက်ာင္းေဆာင္၀ုန္းကနဲလဲက်သြားသည္။အားလံုးနိမိတ္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ထြက္ေသာ
ရက္ကိုေနာက္ဆုတ္ခ်င္ေနသည္။ေတြေ၀စဥ္းစားေနေသာကိုခ်ိန္ထြက္မည္ဟုဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ထြက္
ခဲ့ၾကတာပါ။ေလွထြက္ျပီးတစ္နာရီေလာက္ေခ်ာင္းရိုးထဲမွာဘဲရွိေသးသည္။ပင္လယ္ထဲကိုမေရာက္ေသးပါ။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေမာင္း၀င္လာေသာပဲ့ခ်ိတ္ေလွေပၚမွဓါးျပေသနတ္ေၾကာင့္ကိုခ်ိန္ဆံုးခဲ့ရတာပါ။မ်က္ႏွာ
ဖံုးစြပ္ဓါးျပေတြကလိုခ်င္တာရွာေဖြယူျပီးပင္လယ္ဘက္ျပန္ထြက္သြားၾကပါသည္။အသုဘမွာေလွသားေတြေျပာ
ေနၾကတာပါ။ရိုးရာအယူၾကီးေသာကိုခ်ိန္သာမန္အခ်ိန္မွာေလွထြက္မည့္ရက္ေနာက္ဆုတ္လိုက္မွာအေသအခ်ာ
ဒါေပမယ့္မိုင္ဒါေစ်းမွာစင္ကာပူနဲ႔ဖံုးခိ်တ္တုန္းကဘယ္ေန႔၊ဘယ္ရက္၊ဘယ္အခ်ိန္မွာဆံုရပ္ကိုအေရာက္လာခဲ့မယ္
လို႔က်ေနာ္ကိုခ်ိန္ေျပာေနတာေတြကိုၾကားခဲ့ပါသည္။ေလွထြက္ျပီး၅ရက္ဆိုငါတို႔ဆံုရပ္ကိုေရာက္ျပီတဲ့..က်ေနာ္တို႔
အားလံုးကိုလည္းေျပာခဲ့သည္။ဆံုရပ္မွာေတြ႔ရမယ့္အခ်ိန္လြဲမွာစိုးေသာေၾကာင့္နိမိတ္ျပခဲ့တာကိုဥေပကၡာျပဳျပီးဇြတ္
ထြက္ခဲ့သူ၊အခ်ိန္အတိအက်ႏွင့္ေစ်းေျပာထားေသာပစၥည္းကိုေနာက္က်လို႔မျဖစ္တဲ့အတြက္ဇြတ္ထြက္ခဲ့ရသူ၊ရွယ္ယာ
ထည့္ၾကတဲ့သူေတြအားလံုးအျမတ္မ်ားမ်ားရပါေစေတာ့ေစတနာနဲ႔ျပေနတဲ့နိမိတ္ကိုကိုယ္နဲ႔ရင္းျပီးဇြတ္ထြက္ခဲ့သူ..
ဘ၀မွာအၾကိမ္ၾကိမ္ဓါးျပတိုက္ခံထိဖူးပါသည္။လူမေသေငြမရွားပါ၊အားလံုးကိုငွဲ႔ျပီးျပေနတဲ့နိမိတ္ကိုေက်ာခိုင္း၊
အသက္ေပးျပီးဓါးျပအတိုက္ခံလိုက္ရေသာက်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းကိုက်ေနာ္အျမဲသတိရေနမွာပါ.
 

 

 
                
 
 
                

ADVERTISEMENT

စိတ္၀င္စားေသာေနရာမ်ား

ဘူမိေက်ာင္းေတာ္သား..သီခ်င္း
http://www.myanmargeosciences.org
http://geolfriends94.blogspot.com
http://geolfriends.com
ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား....
ဗုဓၵတရားသံမ်ား
ဓမၼဒူတ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း-အသည္း..
အသည္းေရာင္စီပိုးအေၾကာင္း

Advertisement Enquiry

                


                        HP : 09 5031741
                        

e - mail :geologist.mm@gmail.com
URl : www.geologist-myanmar.com

 

Copyright 2007 - 2008 by Geologist-myanmar.com.Designed by CREATiVE Web Studio   
Total Hit :

TotalHit