Geology

Latest News :

LATEST NEWS

Download Needed Font

Geologists' Stories

Paying homage to our revered teachers

Geologists' Stories Main

 

ေနရာ

ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္ ေရွးရႈၾကရမည့္ လူသားအားလံုး လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္၍ လိုက္နာက်င့္သံုး အပ္ေသာက်င့္၀တ္တစ္ခုကိုတင္ျပလိုပါတယ္၊ ယင္းမွာေနရာေပးတတ္ဘို႔ႏွင့္ ေနရာယူတတ္ဘို႕ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ေနရာမလုၾက ဘို႔ပင္ ျဖစ္၏။

ဒူးေနရာဒူး၊ ေတာ္ေနရာေတာ္ ဟူေသာျမန္မာစကားပံုတစ္ခုရွိပါတယ္၊ေရွးအခါကနန္းတြင္းတြင္ခစားရသူမ်ားသည္ မိမိအဆင့္အတန္း လိူက္ရရွိေသာ ေနရာတြင္သာခစားၾကေလရာ ေတာ္၊ ဒူး၊ စနည္း၊ အတြင္းဘေ၀ါ၊ အျပင္ဘေ၀ါ---ဟူေသာ ေနရာငါးမ်ဳိး သတ္မွတ္ထားေလ၏။ ဒူးေနရာရသူသည္ ေသဥ္မေနရာတြင္ခစားရၿပီး၊ ေတာ္ေနရာရသူသည္ ကြန္းစင္ေနရာတြင္ ခစားရ၏။ မိမိရသည့္အဆင့္အတန္း၊ ေနရာအလိုက္ညီၫြတ္ေအာင္ ခစားရသည္ဟုဆိုလို၏။ အရာဌာန အခြင့္အခါကို ၾကည့္၍ ေနထိုင္တတ္ေစရန္ သတိေပးထားသည့္ စကားပုံတစ္ခုျဖစ္ပါ၏။ စူးေနရာစူး၊ ေဆာက္ ေနရာေဆာက္ဟုလည္း သုံးႏႈန္းတတ္ၾက၏။

ပါဠိစာေပမ်ား၌-ဧကမႏၲံ နိသီဒိ၊ ဧကမႏၲံ အဌာသိ၊ ပတိ႐ူပေဒသ၀ါေသာစ-ဟူေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုေတြ႕ရ၏။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနထိုင္တတ္ျခင္း ဟုအဓိပၸါယ္ရ၏။ ေနရာေပးတတ္ျခင္း၊ ေနရာယူတတ္ျခင္း၊ ေနရာ ယူမွန္ျခင္း ဟုဆိုလို၏။ ေနရာေပးျခင္း၊ ေနရာယူတတ္ျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈအသြင္ကို ေဆာင္၏။ ေနရာမေပးျခင္း၊ေနရာမယူ တတ္ ျခင္းသည္ ႐ုိင္းစုိင္းမႈအသြင္ကုိ ေဆာင္၏။ေနရာေပးျခင္း,ေနရာယူတတ္ျခင္းသည္ အလုိက္သိမႈ,ကုိယ္အဆင့္တန္းကုိနား လည္္မႈ,ေလးစား႐ုိးေသမႈ စေသာအက်င့္စာရိတၲ ျမင့္မားမႈ၏ ျပယုဂ္ျဖစ္၏။ ေနရာမေပးျခင္း, ေနရာမယူတတ္ျခင္းသည္ အလုိက္္ကန္းဆုိးမသိမႈ, ကုိယ္အဆင့္အတန္းကုိမသိမႈ, ေပါ႕ပ်က္ပ်က္ႏုိင္မႈ စေသာ အက်င့္စာရိတၱနိမ္႔က်မႈ၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္၏။ ေနရာေပးျခင္း၊ ေနရာယူတတ္ျခင္း သည္ ေလာကကိုဗဟိုျပဳေသာ အနစ္နာခံမႈ၏ ျပယုဂ္ျဖစ္၏ ေနရာမေပး ျခင္း၊ ေနရာမယူတတ္ျခင္းသည္ အတၱကိုဗဟိုျပဳေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ၏ ျပယုဂ္ျဖစ္၏။ မိမိထက္ အသက္သိကၡာ၀ါအားျဖင့္ႀကီးသူ၊ ဂုဏ္အားျဖင့္ႀကီးသူတုိ႔ကို ေနရာေပးရမည္ျဖစ္၏။ အရာဌာန၊ အခြင့္ အခါကိုၾကည့္၍ ေနရာယူတတ္ရမည္ ျဖစ္၏။ ဦးစြာပထမ ေနရာေပးသင့္သူကို ေနရာေပးရမည္ျဖစ္၏။ ၿပီးမွသာ မိမိႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေနရာယူဖို႔ရန္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္၏၊

ငါေနရာရလွ်င္ၿပီးေရာ-ဟူေသာေအာက္တန္းက်ေသာစိတ္မ်ဳိး မေမြးသင့္၊ မရွိသင့္။ ဗုဒၶသာသနာသမိုင္းမွ ေနရာေပးျခင္း၊ ေနရာယူတတ္ျခင္း၌ အတုယူစရာေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုတင္ျပလိုပါ၏။ စာဖတ္သူ သိၿပီးသား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိန္အားျဖင့္ သာသနာသကၠရာဇ္ (၂၂၀)ေက်ာ္ ၀န္းက်င္ကျဖစ္၏။ ထိုစဥ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုရင္သည္ အေသာကဘုရင္ျဖစ္၏။ အေဖတူ အေမကြဲ ညီအစ္ကို (၉၉)ေယာက္ကိုသတ္၍ ဘုရင္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ သူ႕ကိုတိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားက "စ႑ာေသာက-ၾကမ္းတမ္းေသာ အေသာကဘုရင္" ဟု အမည္ျပဳၾက၏။ ေၾကာက္ ၾက၏။ ရြံၾက၏။ မၾကည္ညိဳၾက။ တစ္ေန႔ေသာအခါ စ႑ာေသာကဘုရင္သည္ မိ႐ိုးဖလာကိုးကြယ္မႈအရ ဖခင္လက္ထက္က ကိုးကြယ္ေနက် ျဖစ္ေသာ အလွဴခံပုဏၰားမ်ားကို နန္းေတာ္သုိ႔ပင့္ဖိတ္၍ ေက်ြးေမြးပါ၏။ သုိ႔ေသာ္သြားပုံ၊ လာပုံ၊ စားပုံ၊ ေသာက္ပုံ၊ ေနပုံ၊ထုိင္ ပုံ၊ အစစအရာရာ လွ်ပ္ေပၚေလာလီ မတည္ၾကည္ မၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵမရွိေသာ ပုဏၰားမ်ားကိုၾကည့္၍ သူ႔စိတ္ထဲဘ၀င္မက်ျဖစ္ေန၏။ အဆင့္အတန္းမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ-ဟု သတ္မွတ္လိုက္၏။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေကြ်းေမြးေနမည့္အစား အလွဴဒါနကိုစီစစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာေဒသ၌ ထိုက္တန္ေသာအလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေကြ်းေမြးလွဴဒါန္းသင့္၏ ဟုအသိဥာဏ္ျဖင့္စဥ္းစားေတြးေခၚမိ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အမတ္မ်ားကိုေခၚ၍ သင္တုိ႔၏အျမင္မွာ သူေတာ္စင္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာသူမ်ားကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ေခၚခဲ့ၾကပါ။ အလွဴဒါနျပဳခ်င္လို႔ပါ ဟု အမိန္႔ရွိလိုက္၏။ အမွန္အားျဖင့္အလွဴခံံပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထိုအခါ အမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ၾကည္ၫိုကိုးကြယ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုအလုအယက္နန္းေတာ္သို႔ ပင့္လာၾက၏။ ကိုယ့္ဆရာ ဘုရင့္ကိုးကြယ္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္လည္းမ်က္ႏွာပြင့္မည္.. ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ျဖစ္ၾက၏။ပုဏၰားမ်ား၊ အ၀တ္ျဖဴ၀တ္ရဟန္းတ၊ ရဟန္းေယာင္္မ်ား၊ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာလွည့္လည္၍ အလွဴခံေနေသာ ရေသ့မ်ား၊အ၀တ္မ၀တ္ေသာ တကၠဒြန္းမ်ား၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္အားကိုးျဖင့္ မေကာင္းမႈျပဳလွ်င္လည္းအျပစ္မရွိ ဟုဆိုေနၾကေသာ တကၠဒြန္းမ်ား စသည္ျဖင့္အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အစုံအလင္ပါ၀င္၏။ အေသာကဘုရင္သည္ နန္းေတာ္တြင္း၌ အဆင့္အတန္းအလိုက္ ေနရာမ်ိဳးစုံခင္းက်င္းျပင္ဆင္ထား၏။ ၾကြလာသမွ်ေသာ သူေတာ္စင္အမည္ခံ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအား "အရွင္တုိ႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာေနရာမ်ား၌ ထုိင္ေတာ္မူၾကပါ" ဟု ပင့္ေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ အခ်ဳိ႕က ႀကိမ္ကုလားထုိင္ေပၚ၌ ထုိင္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ကပ်ဥ္ခင္း၊ ၾကမ္းခင္းေပၚ၌ ထုိင္ၾက၏။အေသာက ဘုရင္ကိုရွိန္ေနၾကသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္စိတ္ကို မလုံၾကသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၌ မထိုင္ ရဲၾက။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေနရာယူမႈကိုၾကည့္၍ အေသာကဘုရင္က အကဲခတ္ဆုံးျဖတ္လိုက္၏။ "ဤပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အတြင္း အဇၩတၱ မည့္သည့္အႏွစ္သာရမွ်မရွိ"ဟူ၍ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေကာင္းတတ္ေသာ သေဘာျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္႐ုံသာေပးကမ္း၍ ျပန္လႊတ္လုိက္၏။ ကိုးကြယ္ရာကို ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေန၏။ထုိ႔ေနာက္ ရက္မ်ားမၾကာမီ တစ္ရက္ေသာ ေန႔နံနက္ခင္းအခ်ိန္အခါကာလ၌ အေသာကဘုရင္သည္ နန္းေတာ္၏ ေလသာျပတင္းေပါက္နား၌ နန္းရင္ျပင္ကိုၾကည့္႐ႈေနစဥ္ နန္းရင္ျပင္မွ ျဖတ္သြားေသာ ဣေျႏၵၿငိမ္သက္တည္ၾကည္၍ မ်က္ လႊာခ်ကာ မေႏွးမလွ်င္ ဆြမ္းခံၾကြေနေသာကိုရင္တစ္ပါးကို လွမ္းျမင္လုိက္၏။ ကိုရင္နိေျဂာဓဟုေခၚ၏ကိုရင္ကိုျမင္လုိက္္ရသည္ႏွင့္ၾကည္ၫိုစိတ္မ်ား၊ခ်စ္ခင္စိတ္မ်ား တစ္ဖြားဖြားျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ အမတ္မ်ားကိုေခၚ၍ ကိုရင့္ကိုနန္းေတာ္သို႔ပင့့္္ခိုင္းလုိက္၏။ သုိ႔ေသာ္ ကိုရင္နိေျဂာဓသည္ မိမိ၏တူသားကိုရင္ျဖစ္မွန္း အေသာကဘုရင္ မသိေသး။ ကိုရင္နိေျဂာဓသည္ သူ႕ဣေျႏၵႏွင့္သူ ၾကြလာ၏။ ထိုသို႔ၾကြေနသည္ကို စိတ္မရွည္ေသာ အေသာကဘုရင္သည္ ကိုရင့္ကို အျမန္ၾကြပါရန္ ထပ္မံံ၍ပင့္ခုိင္းျပန္၏။ ကိုရင္နိေျဂာဓသည္ကား ပုံမွန္ၾကြေနက်အတိုင္းသာၾကြပါ၏။ ဘုရင္ကအျမန္ၾကြပါဆုိတိုင္း သူမျမန္၊ဘုုရင္ကိုးကြယ္ခံ ျဖစ္ေတာ့မယ္ကြ ဟုလည္း မေတြး၊ ဘုရင့္ဆီက တစ္ခုခုရဖုိ႔၊ ေတာင္းဆုိဖို႔လည္း သူမေမွ်ာ္လင့္၊ ကိုရင့္ ဣေျႏၵကိုရင့္သိကၡာ ကုိသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္၏။ အလြန္ၾကည္ၫိုစရာေကာင္းေသာ ကုိရင္တစ္ပါးျဖစ္ပါ၏။

နန္းေတာ္သုိ႔ေရာက္လာေသာ ကိုရင္နိေျဂာဓကို အေသာကဘုရင္က"ကိုရင္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာကိုၾကည့္၍ ထိုင္ေတာ္မူပါ"ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ကိုရင္နိေျဂာဓသည္ ဣေျႏၵရရပင္ နန္းေတာ္ခန္းမႀကီးတစ္ခုလုံးကို ဟုိဟိုဒီဒီ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္႐ႈလုိက္၏။ ေနရာေပးရမည့္ပုဂၢိဳလ္ရွိပါက ေနရာေပးဖို႔ျဖစ္၏။ မိမိထက္ အသက္သိကၡာဂုဏ္အားျဖင့္ ႀကီးေသာ အျခားရဟန္းသာမေဏတစ္ပါးမွ်မရွိ-ဟုသိရေသာအခါထီးျဖဴအုပ္မုိးထားေသာ ရာဇပလႅင္ေပၚသို႔တက္၍ ထုိင္ ေတာ္မူ၏။ ေနရာယူတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဤသည္ကိုပင္ အေသာကဘုရင္သည္ အေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္သြား၏။ ငါကိုး ကြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ႕ၿပီကြ- ဟုဆိုကာ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္သြား၏။

ဤကိုရင္သည္သာဤနန္းေတာ္၏ အရွင္သခင္ျဖစ္ ေခ်ေတာ့သည္-ဟုဆုိကာ အားရ၀မ္းသာေသာစိတ္ျဖင့္ မိမိအတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာကို ကိုရင့္အား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေလ၏။ ကိုရင္နိေျဂာဓထံမွ-အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ-မေမ့ျခင္း၊မယစ္မူးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသတိသည္ ဘ၀မေသျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ပမာေဒါ မစၥဳေနာ ပဒံ-ေမ့ျခင္း၊ယစ္မူးျခင္း၊အထိန္း အသိမ္းမဲ့ကာ ပရမ္းပတာႏိုင္ျခင္းသည္ ဘ၀ေသျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္၏-စေသာ တရားေဒသနာကို နာၾကားခြင့္ရေသာအခါ အေသာကဘုရင္သည္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္သက္၀င္ကာ ေနာက္ပိုင္း၌ သာသနာ့သမိုင္းတြင္ တတိယ သဂၤါယနာ ဒကာေတာ္ဘုရင္အျဖစ္ အလြန္ထင္ရွားသူျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ကိုရင္နိေျဂာဓ၏ ေနရာယူတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ပို၍ဂုဏ္တက္ရပါ၏။

"သာသနာသည္ အထက္တန္းက်သူတုိ႔၏ေနရာ" ဟူေသာဂုဏ္ပုုဒ္ကို ပို၍ေပၚလြင္ေစပါ၏။ လူၾကမ္းႀကီးအေသာကဘုရင္ဟု အမည္ျပဳျခင္းခံရေသာ စ႑ာေသာကဘုရင္ကိုလည္းႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သြားေစကာ တရားရွိေသာ ဓမၼာေသာကဘုရင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား ေစႏိုင္ခဲ့ပါ၏။

ေနရာေပးျခင္း၊ေနရာယူတတ္ျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ျမင္ကြင္း ယဥ္ေက်းမႈအသြင္ကိုေဆာင္ေသာ ဓ ေလ့စရိုက္ ျဖစ္၍ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ပါသည္။

ေနရာမေပးျခင္း၊ေနရာမယူတတ္ျခင္းသည္ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေသာ ျမင္ကြင္း ရိုင္းစိုင္းမႈ အလိုက္မသိမႈအသြင္ကိုေဆာင္ေသာ ဆိုးရြားေသာဓ ေလ့စရိုက္ျဖစ္၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာကိုျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ပါသည္။ဘုရားရွင္၏ ၀ိနည္းဥပေဒ ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေနရာေပးမႈ၊ေနရာယူမႈႏွင့္စပ္ ၍ ပညတ္ေတာ္မူခ်က္မ်ားကိုေတြ႔ရပါ၏။၀ိနယပိဋက ပါစိတၱိယ ပါဠိေတာ္တြင္ "ရဟန္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ မိမိ အရင္ေရာက္ေနေသရဟန္းကို တိုးေ၀ွ႔၍ ေနရာမယူရ" ဟူေသာ၀ိနည္းေတာ္ ကိုလည္းေကာင္း ၊ ၀ိနယပိဋကစူဠ၀ဂၢပါဋိေတာ္ တြင္"စာခ်ဆရာသည္ စာသင္သားေအာက္ငယ္ေစကာမူတန္းတူေနရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼကိုေလးစားေသာအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေနထုိင္၍စာခ်ရမည္။စာသင္သားသည္ စာခ်ဆရာထက္ႀကီးေနေသာ္လည္း တန္းတူေနရာ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ဓမၼကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ နိမ့္က်ေသာေနရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေနထိုင္၍စာသင္ရမည္.. ဟူေသာ ၀ိနည္းဥပေဒ ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ေသခိယက်င့္၀တ္၌လည္း"ဘုရင္ကအျမင့္၌ ပုေရာဟိတ္မင္းဆရာက အနိမ့္၌ထုိင္၍ မႏၲန္သင္ေပး ေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို ငါဘုရားသည္ ဒြန္းစ႑ားသူေတာင္းစားမ်ဳိးဘ၀၌ပင္ မႏွစ္သက္ခဲ့" ဟုမိန္႔ေတာ္မူကာ တရားေဟာဓမၼကထိက ရဟန္းသာမေဏသည္ နိမ့္ေသာေနရာ၌ထိုင္၍ ျမင့္ေသာေနရာ၌ထိုင္ေနသူအား ဂိလာနပုဂၢိဳလ္မွအပ တရားမေဟာရဟု ပညတ္ထားေသာ ၀ိနည္းဥပေဒ ကိုလည္းေတြ႔ရပါ၏။ တဖန္ေနရာေပးျခင္း -စသည္ႏွင့္စပ္၍ မည္သူ႕အားဦးစားေပးရမည္နည္း-ဟူေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ အခါ ဗုဒၶဘုရားရွင္က ခါ၊ေမ်ာက္၊ဆင္ တိရစၦာန္သုံးေကာင္တုိ႔၏ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္-ဟူေသာ ဥပေဒအရ ခါကို ဆရာ တင္ကာ ႐ိုေသေလးစားၾကေသာ ထုံးေဟာင္းသာဓကကို ထုတ္ျပေတာ္မူကာ ရွိခိုးျခင္း၊ ခရီးဦးႀကိဳဆုိျခင္း၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္း၊ အ႐ိုအေသေပးျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာေရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆြမ္းမ်ားကို ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ သုံးေဆာင္ရမည္-ဟု ပညတ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိသုိ႔ပညတ္၍ မၾကာမီျပႆနာတစ္ရပ္ေပၚလာျပန္၏။ ရဟန္းငယ္မ်ားသည္ က်င္ႀကီးစြန္႔လုိ၍ ၀စၥကုဋီ(အိမ္သာ) သို႔သြားရာ ရဟန္းမ်ားျပည့္ေနသျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကစဥ္ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္-ဟူေသာ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္အရ ေနာက္မွေရာက္လာေသာ မိမိတို႔ထက္၀ါႀကီးေသာ ရဟန္းမ်ားအား ဦးစားေပးၾကရသျဖင့္ေအာင့္ထားၾကရ၏။ မေအာင့္ႏိုင္ၾကေသာအခါ တစ္ခ်ဳိ႕မူးလဲၾက၏။ ထုိျဖစ္စဥ္ကို ဘုရားရွင္အား အသိေပးေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဘုရားရွင္က"က်င္ႀကီးစြန္႔ရာ၌ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္- ဟူေသာ ဥပေဒကို မက်င့္သုံးဘဲ ေရာက္စဥ္အလုိက္သာ ျပဳက်င့္ရမည္"ဟု ပညတ္ေတာ္မူ၏။ က်င္ငယ္စြန္႔ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးရာ၌ လည္းေကာင္း ေရာက္စဥ္အလုိက္သာ လုိက္နာျပဳက်င့္ရန္ လည္း ပညတ္ေတာ္မူထား သည္ကိုေတြ႔ရွိရပါ၏။ ေနရာေပးတတ္ဖို႔ ႏွင့္ ေနရာယူတတ္ဖို႔ လမ္းၫႊန္ထားျခင္း ပင္ျဖစ္ပါ၏။

ေနရာ-ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုဒၶဘုရားရွင္လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္- ဟူေသာဥပေဒႏွင့္ ေရာက္စဥ္ အလိုက္- ဟူေသာဥပေဒကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေလးစားၾကပါလွ်င္ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို အလုအယက္တုိးေ၀ွ႔ေနၾကသည္္ဟူေသာ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးကို ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ေနရာလုမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာအရပ္ရပ္သည္လည္း ေပၚေပါက္လာမည္မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုရင္နိေျဂာဓကိုအတုယူ၍ ရဟန္းသာမေဏမ်ား အေနျဖင့္ လူဒကာ-ဒကာမမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေစကာမူ သာသနာ့ဂုဏ္သိကၡာမၫိုးႏြမ္း မက်ဆင္းရေလေအာင္ အထက္တန္းက်က် ေနရာယူတတ္ဖို႔လိုအပ္ပါ၏။ ရဟန္းသာမေဏအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္လည္း ဂါရ၀၊နိ၀ါတတရားေရွး႐ႈထားလ်က္ ေနရာေပးသင့္သူအား ေနရာေပး၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ေသာေနရာကို ယူေသာအားျဖင့္ ေနရာယူမွန္ကန္ေစလ်က္လည္းေကာင္း ေနထုိင္ၾကရန္ႏွင့္ ေနရာမလုမိၾကဖို႔ရန္ သတိျပဳအပ္ပါ၏။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘာသာေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးစေသာ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ လည္းေကာင္း၊ ဧည့္ခံပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၌လည္းေကာင္း၊ မိသားစုထမင္း၀ိုင္း၌လည္းေကာင္း၊ကားအတက္အဆင္းျပဳလုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ စက္သုံး ဆီထည့္ရန္ကားတန္းစီေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ မီးပြိဳင့္တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္မိေသာအခါ၌လည္းေကာင္း၊ အယုတ္ဆုံးအားျဖင့္ အိမ္သာတက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာအခါမ်ဳိး၌ပင္ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္-ဟူေသာ ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ေရာက္စဥ္အလိုက္- ဟူေသာ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေနရာေပးတတ္ဖို႔ ေနရာယူတတ္ၾကဖို႔ႏွင့္ ေနရာမလုမိၾကေစရန္ သတိျပဳသင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္း ဤေဆာင္းပါးကို နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါ၏။

ရွင္သိရီဒတၱာလကၤာရ
(ဒြိပိဋကဓရ၊ ဒြိပိဋကေကာ၀ိဒ)
၈/ဆဖန(သ)၀၀၀၁၈၇၊
အေသာကသီတဂူေက်ာင္းတိုက္၊
၁၆/၂-ရပ္ကြက္၊သဃၤန္းကြ်န္း၊

 

 
                
 
 
                

ADVERTISEMENT

စိတ္၀င္စားေသာေနရာမ်ား

ဘူမိေက်ာင္းေတာ္သား..သီခ်င္း
http://www.myanmargeosciences.org
http://geolfriends94.blogspot.com
http://geolfriends.com
ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား....
ဗုဓၵတရားသံမ်ား
ဓမၼဒူတ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း-အသည္း..
အသည္းေရာင္စီပိုးအေၾကာင္း

Advertisement Enquiry

                


                        HP : 09 5031741
                        

e - mail :geologist.mm@gmail.com
URl : www.geologist-myanmar.com

 

Copyright 2007 - 2008 by Geologist-myanmar.com.Designed by CREATiVE Web Studio   
Total Hit :

TotalHit