Geology

Latest News :

LATEST NEWS

Download Needed Font

Ours Teacher's Wishes

Paying homage to our revered teachers

Group Photos  |   Wishes 01  |  Wishes 02  |  Teachers Address  |  Teachers Abroad  |  Deceased Teachers

ဆုမြန္လႊာ

ဘူမိေဗဒအဓိက ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ တကၠသိုလ္အေတြ႕ ၾကံဳမ်ားစံုလင္၍၊ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ရရွိၾကျပီး၊ သင္ၾကားေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္လ်က္ ေျဖဆိုသည့္စာေမးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ၾကကာ၊ ဘ၀တက္လမ္းတြင္ ရပ္တည္ ႏုိင္ၾကပါေစဟူ၍ ဆုမြန္ ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္။
                                                                                                                  ပါေမာကၡ ဘူမိေဗဌာန ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။
 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာနကို ပထမဦးဆံုး
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဆရာၾကီး၊ ေဒါက္တာသာလွ၏ ဥေယ်ာဇဥ္

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဘူမိေဗဒေက်ာင္းသားမ်ားကဆရာကို ယေန႔ ၁၀-၆-၉၉ ေန႔တြင္ လာျပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲအတြက္ လာဖိတ္၍ ဆရာ အေနနဲ႔ မ်ားစြာ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီတပည့္မ်ားကို ဆရာက ဆရာမေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ ကိုယ္စားတစ္ႏွစ္ အတြက္ စာသင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါကလည္း ဆရာနဲ႔ တပည့္တိုရဲ႕ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ မႈပါဘဲ၊ အဲဒီလို ေတြ႔ဆံုမႈကို ယခုအခ်ိန္မွာ ျပန္မေတြ႔ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွ ယခုလို ျပန္ေတြ႕ ရတဲ့အတြက္ ဆရာ၀မ္းသာပါတယ္။
ဆရာအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာတစ္ခုက တကၠသိုလ္ပညာဆိုတာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းလာ၊ အတန္းတက္၊စာက်က္၊ စာေမးပြဲေအာင္သြားတာဟာ တကၠသိုလ္ ပညာရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္ဘူး (၁)ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအခ်င္းခ်င္း တကၠသိုလ္မွာဆံုေတြ႕ျပီး ခင္မင္မႈ ရင္းႏွီးမႈ ေတြ႔ရွိျပီး အသိပညာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ၾကဘို႕ (၂) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း တကၠသိုလ္မွာ ဆံုေတြ႔ျပီး ခင္မင္မႈနဲ႕ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေတြ႔ဆံုးျပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားထံမွ အသိပညာမ်ား အေမြဆက္ခံ ယူျပီး ဆရာေက်ာင္းသား ခင္မင္ရီးႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံုၾကဘို႕အတြက္ တယ္။၄င္းကိစၥ(၂)ခုဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံကမာၻ႕ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ အေရးၾကီးဆံုး၊ ဆိုတာကို ေတြ႕ရ တယ္ ဒါေၾကာင့္ ခင္မင္ရီးႏွီးမႈျဖစ္ဖို႕သာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု ဆရာေျပခ်င္တာရွိပါတယ္၊ အဲဒါက ဘူမိေဗဒစိတ္ဓတ္ကို စတင္ ပ်ုဳိးေထာင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ပထမဆံုး ဘူမိေဗဒေက်ာင္းသားေဟာင္း ၾကီးမ်ား ျဖစ္ ခဲ့ၾကေသာ ေဒါက္တာညီညီ (အေ၀းေရာက္)၊ ဦးဘသန္းဟက္၊ ဦးစီးသက္ေပါတို႕ အမွဴးျပဳ၍ ထိုမွတဖန္ အစဥ္အဆက္ ဆရာၾကီး၊ဆရာမၾကီးမ်ားမွ ဆက္လက္ျပီး မိသားစုစိတ္ဓတ္ကို ရွင္သန္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ၾကသည္ကို ဆရာၾကီးမွ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ဤကဲ့သိုပင္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ ဘူမိေဗဒ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း အစဥ္ အဆက္ မိသားစု စိတ္ဓတ္ရွင္သန္ေနေစ၍ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထိန္းသိမ္းသြားၾကပါဟု ဆရာၾကီးမွ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဆရာၾကီးေဒါက္တာသာလွ
၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၀)ရက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 

(၁၉၈၀) ခုႏွစ္ ဘူမိေဗဒ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲ
(၂၀-၆-၉၉)အတြက္ ဘူမိေဗဒပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာဆရာၾကီး ဦးဘသန္းဟက္၏ဥေယ်ာဇဥ္

တပည့္တို႔ဟာ ဘူမိေဗဒသိပၸံဘြဲ႕ကို သင္ၾကားေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၉)ႏွစ္ရွိၾကပါျပီ၊ ကာယ-ဥာဏ-သက္တမ္း၊ က်န္းမာေရး၊ အေတြးအျမင္၊ အလုပ္ အကိုင္ ထိပ္တန္းနီးပါးေရာက္ေနၾကပါျပီ၊ ဒီလိုအခ်ိန္အခါမွာ ကိုယ္ဆရာ သမားမ်ားကို သတိရ ပူေဇာ္ၾကတဲ့တပည့္တို႔ ေစတနာကို နားလည္းျပီး ဂုဏ္ယူ ပါတယ္။ ဘုမိေဗဒမိသားစုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအ စဥ္အလာကို ခံစားရလို႔ ၾကည္းႏူး၀မ္းသာမိတယ္။
တပည့္တိုအားလံုး ဘုန္းၾကီးပါေစ၊ သက္ရည္ၾကပါေစ၊ က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး အႏၱရယ္ ကင္းေဘးရွင္းၾကပါေစ။ မိမိတို႔ရဲ႔ ေမတၱာကိုေပးေ၀းႏုိင္ျပီး အမ်ားရဲ႕ ေမတၱာကိုခံယူႏုိင္ၾကပါေစ။
က်န္းမာ၊ရင့္က်က္၊ရည္မွန္းခ်က္ရွိ ျပည့္၀ ေပါင္သင္း စိတ္ေအးျခင္းကိုရွာပါ။
က်န္းမာ။ က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုတ္ပါ။ က်န္မာေအာင္ေနပါစားပါ၊ေလက်င့္ပါ။
ရင့္က်က္။ ရင့္က်က္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိပါ။ လူၾကီးစိတ္ေမြးပါ။ နားလည္ပါ။  သီးခံပါ။ အေျခေနအခ်ိန္အခါကို သိျပီးဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ မွတ္တာကို လုပ္ျပီး တတ္ႏုိင္သမ်ွမေကာင္းတာကိုေရွာင္ပါ။
ရည္မွန္းခ်က္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထားပါ။ သတိရွိပါ။ ရွင္ေနပါ။ ေသမေန ပါႏွင့္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ေဆာင္ရြက္ပါ။အေျခအေန အခ်ိန္ အခါကို ၾကည့္ျပီးစြန္႔ရဲၾကပါ။
ျပည့္၀ျခင္း။ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ကဗ်ာ ၊စာေပ၊ သိပၸံ ကိုနားလည္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။အခ်ိန္ အားတိုင္း စာဖတ္ပါ။ ေလ့လာပါ။ နည္းလည္ခံစားတတ္ပါ။
ေပါင္းသင္း။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းရွိၾကပါ။ ၀န္ဆံပါ။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီႏုိင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းရွိပါ။ ရွာပါ။ ထူေထာင္ပါ။ မိသားစု အိမ္သူ အိမ္သား ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းရဲ႕စိတ္ခ်မ္းမႈကိုေပးပါ။ကူညီပါ။
စိတ္ေအးျခင္း။ စိတ္ရဲ႕ေအးခ်မ္းမႈကိုရွာပါ။ ကုသိုေကာင္းမႈ ဒါနျပဳပါ။ ဘာ၀ နာရဲ႕ အရိပ္ကိုခံယူျပီးပူပင္ကင္းစြာ ေနတတ္ပါ။လို႕မွာၾကားျပီး တပည့္တို႔ အားလံုး `ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ လို႔ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ပါတယ္။
 

   
 

 
                
 
 
                

ADVERTISEMENT

စိတ္၀င္စားေသာေနရာမ်ား

ဘူမိေက်ာင္းေတာ္သား..သီခ်င္း
http://www.myanmargeosciences.org
http://geolfriends94.blogspot.com
http://geolfriends.com
ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား....
ဗုဓၵတရားသံမ်ား
ဓမၼဒူတ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း-အသည္း..
အသည္းေရာင္စီပိုးအေၾကာင္း

Advertisement Enquiry

                


                        HP : 09 5031741
                        

e - mail :geologist.mm@gmail.com
URl : www.geologist-myanmar.com

 

Copyright 2007 - 2008 by Geologist-myanmar.com.Designed by CREATiVE Web Studio   
Total Hit :

TotalHit